Europarlementariërs zeggen het zelf: “EU is geen democratie!”

Om onze boodschap nog meer kracht te geven hebben wij deze uitspraak van de Duitse euro-parlementariër Martin Schulz online gezet.

Voor degene die geen Facebook hebben:

“Zou de EU een staat zijn geweest die lid zou willen worden van de EU, dan zou de aanvraag worden afgewezen op grond van het ontbreken van een democratisch stelsel.”

Je kunt je hardop afvragen wat de EU eigenlijk is? Of beter nog: Welke belangen dient de Europese Unie? Onze? De EU is immers niet democratisch. Of toch de multinationale belangen?

Auschwitz-Birkenau opgericht door farmagigant IG Farben

Tijdens ons bezoek aan het kamp Auschwitz-Birkenau bevestigde onze gids dat economische motieven van IG Farben ten grondslag lagen aan het (tweede) concentratiekamp in Auschwitz.

IG Farben was destijds de verzamelnaam voor de farmaceutische industrie in Duitsland. Zij waren de architecten achter de concentratiekampen. Naast de vele moordpartijen zijn er ook gruwelijke experimenten uitgevoerd. Bijvoorbeeld de chemotherapie had hier zijn oorsprong.

Om meer te weten te komen over de rol van de farmaceutische industrie tijdens de Tweede Wereldoorlog raden wij aan deze lezing te bekijken:

Movement of Life is een beweging met als doel initiatieven te promoten via een videoplatform.

Schaamteloze “Tweet” van Duitse regeringswoordvoerder

Uitgerekend in de week na onze Auschwitz conferentie slingerde de Duitse regeringswoordvoerder Steffen Seibert deze Tweet de wereld in: “Wij moeten ons in Europa inzetten voor een sterke Farmaceutische Industrie”

"Wij moeten ons in Europa inzetten voor een sterke farmaceutische Industrie"

Kanselier #Merkel: “Wij moeten ons in Europa inzetten voor een sterke Farmaceutische Industrie”

Het is duidelijk dat deze regeringswoordvoerder terug de schoolbanken in moet voor een lesje geschiedenis. Aan de Duitse farmaceutische industrie kleeft bloed en niet zo’n beetje ook. De oprichters van het IG Farben Auschwitz kamp gebruikten destijds precies dezelfde taal en probeerden via het fascistische bewind van Hitler, Europa te veroveren.

Tegenwoordig probeert deze industrie haar wil door te duwen in de EU. Middels allerlei wetten worden natuurlijke therapieën aan banden gelegd. Samen met de voedselindustrie wordt er bepaald wat wij behoren te gaan eten. Blijkbaar met ondersteuning van, in dit geval, de Duitse regeringsleiders.

Auschwitz en de connectie met het heden

Afgelopen weekend organiseerde Movement of Life een conferentie in Auschwitz. Waarom Auschwitz? Het antwoord op deze vraag zal waarschijnlijk uw ogen openen en doen begrijpen waarvoor wij strijden.

Conferentie Auschwitz

Meer dan 300 belangstellenden waren aanwezig op de conferentie “Learning the Lessons of History”

 

De grote industrieën van Europa domineren ons dagelijks leven. Gepatenteerde producten, medicijnen, fossiele brandstoffen en genetisch gemanipuleerd voedsel, die veel omzet genereren, worden ons opgedrongen. Een ontwikkeling die in Europa wordt aangemoedigd door de EU.

Overlevende van Auschwitz

Overlevende van Auschwitz

Het concentratiekamp Auschwitz werd voor 100% gefinancierd door IG Farben. Een verzamelnaam van de grootste Duitse pharmaceutische en chemische bedrijven van die tijd. Volgens documenten van het Nurnberg tribunaal was deze industrie de drijvende kracht achter de Tweede Wereldoorlog. Echter na de oorlog werden de verantwoordelijke managers in ere hersteld en werden zij de grondleggers en oprichters van de huidige EU.

Op 13 November 2007 kwamen 30 overlevenden van Auschwitz bij elkaar om een statement te maken. In dit statement hadden zij voor ogen hoe de toekomst van Europa eruit zou moeten zien: Een Europa niet gedomineerd door economische belangen maar een Europa dat opkomt voor het leven en de gezondheid van de (europese) burger.

Auschwitz bestond uit 5 kampen. Waarvan het (het grootste) IG Farben werkkamp door de huidige industrie verzwegen wordt.

Auschwitz bestond uit diverse kampen. Waarvan het (het grootste) IG Farben werkkamp door de huidige industrie verzwegen wordt.

 

Een beweging was geboren: Movement of Life. Om het gevecht aan te kunnen gaan met de 3 dominerende sectoren (olie, pharma en chemiekartellen) stellen wij daar alternatieven tegenover. Op onze website: www.movement-of-life.org verzamelen wij video’s die laten zien dat wij niet alleen afhankelijk hoeven te zijn van deze multinationals.

Movement of Life bloemenkrans

Movement of Life bloemenkrans: We carry the remembrance of what happened in Auschwitz

Bron:

  • De Nazi-achtergronden van de EU (boek)
  • Profit over Life (Website)

 

 

 

Learning the Lessons of History

Aanstaande vrijdag zal er een Movement of Life conferentie gehouden worden in Auschwitz. Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de bevrijding van Auschwitz heeft het publiek vrije toegang tot deze conferentie.

De conferentie zal gaan over de architecten van Auschwitz (Pharma- en Chemie concern: IG Farben) en dat deze zelfde bedrijven de waarheid achter Auschwitz nog steeds verdoezelen.

De Europese Unie is na de Tweede Wereldoorlog rechtstreeks opgericht vanuit deze machtige concerns en diezelfde multinationals zullen er alles aan doen om hun macht niet uit handen te geven!

De conferentie is LIVE te volgen via ons internationaal Twitter kanaal.

22 mei Auschwitz

22 mei Auschwitz

Creatie van een EU-leger: democratie of dictatuur?

Onlangs riep de voorzitter van de EU-Commissie, Jean-Claude Juncker, op tot het creëren van een ​​eigen Europees leger. “Het buitenlands beleid van de EU in Brussel wordt niet serieus genomen. Een dergelijk leger zou helpen het imago op te krikken.” Aldus Juncker

Juncker

“EU-leger als oplossing”

Voor iedereen die de EU de afgelopen jaren nauwlettend volgt, zal deze aankondiging  van Juncker nauwelijks als een verrassing komen. Het Verdrag van Lissabon, dat in Europa in december 2009 wet werd, voorziet uitdrukkelijk in de oprichting van een Brussels EU-leger waarbij lidstaten civiele en militaire vermogens ter beschikking stellen aan deze constructie.

Het kan wederom leiden tot de invoering van de dienstplicht en bij Britse en Franse deelname beschikt het EU-leger ook directe toegang tot kernwapens. Angela Merkel heeft zich al positief uitgesproken over dit voorstel:

Angela Merkel
Angela Merkel

“Een gezamenlijk leger is een juist antwoord op het dreigende gevaar van Rusland”

Maar er steekt meer achter: Grote multinationale ondernemingen zaten achter de oprichting van de EU vlak na de Tweede Wereldoorlog. (Zie ook boek: De nazi roots van de EU) Zij zien het afbrokkelen van de Europese eensgezindheid als een gevaar.  Steeds meer Europeanen zien in de EU een gedrocht en de anti-EU partijen worden steeds groter. Tel daarbij de opkomst van de laatste verkiezingen (de laagste uit de historie) en het uiteenvallen van een groot Europa komt steeds dichterbij.

De oprichting van een EU leger zou onze democratische rechten moeten beschermen tegen de dreiging uit het Oosten en zelfs verbeteren. De redenatie van Brussel is daarmee erg doorzichtig: alle europese neuzen dienen in dezelfde richting te wijzen.

Feitelijk gebeurd nu het tegendeel. Het naoorlogse Europa was ontworpen door het IG Farben kartel. Rechtstreeks uit de nazi boekenkasten. De doelstellingen van de multinationale ondernemingen zijn uitsluitend de bescherming van hun politieke en economische invloed.

tank-europe

Militarisering van Europa is een levensgevaarlijke weg die we gaan bewandelen. En zal uiteindelijk leiden tot een (nucleaire) confrontatie. Het is een weg die ons wordt opgedrongen door ondernemingen met inzichten die passen bij een dictatuur en niet bij een democratie.

70 jaar na de bevrijding van Auschwitz moeten we nog veel leren

Op 27 januari 2015, was het precies 70 jaar geleden dat Auschwitz bevrijd werd. In het grootste massa-vernietigingskamp uit de menselijke geschiedenis vonden tussen 1940 en 1945 meer dan 1,1 miljoen mensen hun dood.

Auschwitz

In 2015 is de herdenking van 70 jaar bevrijding van Auschwitz

Driekwart eeuw later moeten we de lessen van de geschiedenis nog leren. Belangrijke feiten over wat er werkelijk gebeurd is in Auschwitz, en waarom, zijn verzwegen in het belang van multinationale bedrijven en hun politieke partijen.

Onze geschiedenis boeken vertellen dat de Tweede Wereldoorlog werd veroorzaakt door Adolf Hitler, en zijn nazi’s. Feitelijk klopt dit natuurlijk. Maar de oorlog was ook een veroveringsoorlog aangemoedigd door het grootste chemische en farmaceutische kartel van dat moment I.G. Farben, (bestaande uit o.a Bayer, Hoechst en BASF). Hun doel was de controle over de wereldwijde opkomende markten in gepatenteerde chemicaliën, medicijnen en olieI.G. Farben financierde de aan de macht gekomen nazi-partij en transformeerde daarmee de Duitse democratie in een dictatuur.

Na de oorlog, tijdens het Neurenberg tribunaal werden 24 managers van I.G. Farben aangeklaagd en berecht wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Amerikaanse hoofdaanklager,Taylor, vatte de rol van I.G. Farben samen door te zeggen dat zonder I.G. Farben de Tweede Wereldoorlog waarschijnlijk niet mogelijk zou zijn geweest. Het Amerikaanse bureau van de militaire regering in Duitsland kwam destijds tot dezelfde conclusie.

Verdere informatie over I.G. Farben, Auschwitz, en tevens de rol van dezelfde industrie bij het  ontstaan van de Europese Unie kan gevonden worden in ons boek: The Nazi Roots of de Brussel EU”.

 

Ons boek besproken in de Telegraaf van 8 september 2012

Ons boek besproken in de Telegraaf van 8 September 2012

Zelfs vandaag de dag, gebruiken overheden militair geweld ten behoeve van economische en dus multinationale bedrijfsbelangen. Een wereld van gezondheid, vrede en sociale rechtvaardigheid is alleen mogelijk wanneer we leren van de geschiedenis. Waartoe zakelijke belangen kunnen leiden hebben we gezien in Auschwitz. Daarom is het tijd voor verandering. Movement of Life is een beweging die uitgaat van alternatieven en dit door middel van een video platform kenbaar maakt.

Help mee en stuur ons videos die helpen de economische peilers wegslaan onder de grote multinationals.

Aanslagen in Parijs spelen overheden in de kaart

De tragische gebeurtenissen in Parijs vorige week heeft veel stof doen opwaaien over ons recht op vrijheid van meningsuiting.

Op het gebied van informatieverstrekking over de relatie tussen gezondheid, ziekte en voeding, is de vrijheid van meningsuiting al jaren zeer beperkt. Het verstrekken van wetenschappelijke informatie over verschillende manieren van natuurlijke therapieën zijn onderworpen aan zeer strenge controles en overheidstoezicht op zowel nationaal als internationaal niveau. Over vrijheid van meningsuiting gesproken..

Vrijheid van meningsuiting

De vrijheid van meningsuiting op het gebied van gezondheid is al jaren zeer beperkt!

Een voorspelbare uitkomst van de gebeurtenissen in Parijs is dat overheden (opmerkelijk snel) toegenomen spionage bevoegdheden eisen over hun burgers. De aanslagen worden benut als een rechtvaardiging voor illegale spionage waar hun inlichtingendiensten bij betrokken zijn.

Zoals Dr. Rath al eerder aangaf in een speech vorig jaar, vertellen onze regeringen dat om ons te beschermen het noodzakelijk is om onze emails te lezen en onze telefoongesprekken af te luisteren. Uiteindelijk is de ware reden dat de regeringen controle proberen te krijgen over het gewone volk. Multinationale ondernemingen spelen hierin een dubieuze rol. Economische belangen (lees: chemicaliën, geneesmiddelen en andere koopwaar) van de VS, Verenigd Koninkrijk, Duitsland – en Frankrijk dienen natuurlijk beschermd te worden.

Vrijheid van meningsuiting

Mensen beschermen door hun vrijheid in te perken?

In dit licht gezien hopen wij op ontmaskering van de werkelijke bedoelingen van deze ondernemingen en dat het rookgordijn van misleiding wordt opgehelderd door een positieve boodschap: Movement of Life. Ons vernieuwde video-platform bevat de nieuwste alternatieve ontwikkelingen.

Ons Videoplatform is vernieuwd

Ons videoplatform: Movement of Life is vernieuwd. Voornamelijk aan de technische kant. Alternatieve videos op verschillende gebieden zijn voortaan nog gemakkelijker te delen of te liken op social media.

We zijn hard aan het werk om dit platform ook in het nederlands aan te bieden. Jullie kunnen jullie linkjes insturen naar ons contact adres: info@movement-of-life.org. Tot die tijd plaatsen wij jullie videos op deze BLOG-pagina.

Laat zien dat alternatieve opties mogelijk zijn en dat we niet afhankelijk zijn van grote industriele ondernemingen!

Movement of Life 2015

Movement of Life webinar

Vanavond, 9 december om 19.00 uur vindt de eindejaars webinar plaats van de Dr. Rath Health Alliance. Speciaal voor deze avond zal Dr. Rath aanwezig zijn en zijn kijk en visie geven over de toekomst van een nieuw preventief gezondheidssysteem.

Het is zeker de moeite waard. Op de Facebookpagina van Dr. Rath staat hoe je moet inloggen:

https://www.facebook.com/events/1738153363076919/

Wellicht tot vanavond!

Live-Webinar met Dr. Rath

Live-Webinar met Dr. Rath