Aanslagen in Parijs spelen overheden in de kaart

De tragische gebeurtenissen in Parijs vorige week heeft veel stof doen opwaaien over ons recht op vrijheid van meningsuiting.

Op het gebied van informatieverstrekking over de relatie tussen gezondheid, ziekte en voeding, is de vrijheid van meningsuiting al jaren zeer beperkt. Het verstrekken van wetenschappelijke informatie over verschillende manieren van natuurlijke therapieën zijn onderworpen aan zeer strenge controles en overheidstoezicht op zowel nationaal als internationaal niveau. Over vrijheid van meningsuiting gesproken..

Vrijheid van meningsuiting

De vrijheid van meningsuiting op het gebied van gezondheid is al jaren zeer beperkt!

Een voorspelbare uitkomst van de gebeurtenissen in Parijs is dat overheden (opmerkelijk snel) toegenomen spionage bevoegdheden eisen over hun burgers. De aanslagen worden benut als een rechtvaardiging voor illegale spionage waar hun inlichtingendiensten bij betrokken zijn.

Zoals Dr. Rath al eerder aangaf in een speech vorig jaar, vertellen onze regeringen dat om ons te beschermen het noodzakelijk is om onze emails te lezen en onze telefoongesprekken af te luisteren. Uiteindelijk is de ware reden dat de regeringen controle proberen te krijgen over het gewone volk. Multinationale ondernemingen spelen hierin een dubieuze rol. Economische belangen (lees: chemicaliën, geneesmiddelen en andere koopwaar) van de VS, Verenigd Koninkrijk, Duitsland – en Frankrijk dienen natuurlijk beschermd te worden.

Vrijheid van meningsuiting

Mensen beschermen door hun vrijheid in te perken?

In dit licht gezien hopen wij op ontmaskering van de werkelijke bedoelingen van deze ondernemingen en dat het rookgordijn van misleiding wordt opgehelderd door een positieve boodschap: Movement of Life. Ons vernieuwde video-platform bevat de nieuwste alternatieve ontwikkelingen.

Advertenties

Ons Videoplatform is vernieuwd

Ons videoplatform: Movement of Life is vernieuwd. Voornamelijk aan de technische kant. Alternatieve videos op verschillende gebieden zijn voortaan nog gemakkelijker te delen of te liken op social media.

We zijn hard aan het werk om dit platform ook in het nederlands aan te bieden. Jullie kunnen jullie linkjes insturen naar ons contact adres: info@movement-of-life.org. Tot die tijd plaatsen wij jullie videos op deze BLOG-pagina.

Laat zien dat alternatieve opties mogelijk zijn en dat we niet afhankelijk zijn van grote industriele ondernemingen!

Movement of Life 2015

Movement of Life webinar

Vanavond, 9 december om 19.00 uur vindt de eindejaars webinar plaats van de Dr. Rath Health Alliance. Speciaal voor deze avond zal Dr. Rath aanwezig zijn en zijn kijk en visie geven over de toekomst van een nieuw preventief gezondheidssysteem.

Het is zeker de moeite waard. Op de Facebookpagina van Dr. Rath staat hoe je moet inloggen:

https://www.facebook.com/events/1738153363076919/

Wellicht tot vanavond!

Live-Webinar met Dr. Rath

Live-Webinar met Dr. Rath

Tijd voor Juncker om af te treden

Eind oktober, enkele dagen voordat hij werd geïnstalleerd als de nieuwe president van de Brusselse EU-Commissie, werd Jean-Claude Juncker in een gênante u-bocht gedwongen. Zijn beschamend voorstel om de registratie en regulering van medicijnen en medische apparaten onder te brengen bij ondernemingen en industrie en dus bij de belangen van de farmaceutische industrie werd afgeschoten.

Nu lekken er documenten uit over geheime belasting afspraken voor multinationals in Luxemburg geïntroduceerd onder zijn ambtstermijn als premier daar. Zijn betrouwbaarheid krijgt daarmee wederom een flinke deuk.  Gezien het feit dat hij nu hoofd van het Europees uitvoerend orgaan is dat onderzoek doet naar geheime fiscale praktijken van multinationals.

The-EU-Junker-father

The EU-Father

De groeiende roep om Junckers ontslag  krijgt inmiddels al de nodige media-ondersteuning. “Jean-Claude Juncker moet gaan” En Juncker is de “meester van de leugen” zijn veel gelezen artikels.

Om zichzelf te verdedigen tegen de laatste beschuldigingen, beweert Juncker  “de democratische steun van de Europese burgers” te hebben. Dit is natuurlijk aantoonbaar absurd.

Ten eerste is hij niet rechtstreeks gekozen door de burgers van Europa. Hij is voorzitter van de Commissie geworden, na een ingewikkeld beslissing proces van het Europees Parlement en de zogenaamde Europese Raad.

Daarnaast hadden de verkiezingen in mei 2014 voor het Europees Parlement het record van de laagste opkomst (42 procent).  Voorafgaand aan deze verkiezingen werd er gezegd dat bij het kiezen van de kandidaten voor het Europees Parlement gelijktijdig de voorzitter van de Commissie zou worden geselecteerd. Polls tonen aan dat slechts 5 procent van de kiezer hiervan op de hoogte was.

Voor ons een signaal dat de volkeren van Europa duidelijk laten zien dat ze de ondemocratische machinaties van de Brusselse EU dictatuur afwijzen. Het is daarom tijd voor Juncker om af te treden en de creatie van een beter Europa te beginnen Precies het doel van Movement of Life. Help ons mee!

Bron:

International Consortium of Investigative Journalists

Bloomberg View

EU Observer

Euractiv.com

MOL Free HEALTH for All

Movement of Life

Overwinning op Big-Pharma! Kritiek dwingt EU tot beschamende ommekeer

Het is officieel bevestigd: De registratie en regulering van medicijnen en medische apparaten wordt NIET weggehaald bij het Directoraat-Generaal Gezondheid & Consumentenbescherming en ondergebracht bij Ondernemingen en Industrie.

Onder grote druk maakt Jean-Claude Juncker een beschamende ommekeer. Ook de Pharma-industrie wringt zich in allerlei bochten en ontkent dat zij op grote schaal hebben gelobbyd. Was het besluit definitief geweest dan waren de gevolgen niet te overzien. Het had de farmaceutische belangen recht in het hart geplaatst van de Europese gezondheidspolitiek.

JunckerPutsProfitOverHealthWij willen iedereen bedanken die druk op Juncker en de Europese Commissie heeft uitgevoerd. Het voorstel heeft nogmaals aangetoond dat de Commissie van Juncker een instrument is van corporate belangen.

Movement of Life heeft een heel andere visie op de toekomst van Europa in vergelijking met die van de EU. Woon je in Europa en deel jij ons ideaal dan nodigen wij jou uit om onze campagne te steunen. Een beter Europa en een betere wereld is mogelijk, maar alleen als we allemaal samen werken.

Sluit je aan bij Movement of Life !

Oproep voor een democratisch Europa

In deze voordracht van 13 maart 2012 in Berlijn roept Dr. Rath de mensen in Europa op, verantwoording te nemen. Het is een oproep, gemeenschappelijk een democratisch Europa voor mensen en door mensen op te bouwen. Nu twee en een half jaar later lijkt deze toespraak profetisch.

Het conflict in de Oekraïne legt steeds meer de belangen van de EU bloot. En dan voornamelijk de economische belangen van de grote kartels. Het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de Oekraïne staat op de tocht. De Europese Unie streeft naar een goede relatie met Oekraïne die verder moet gaan dan samenwerking. De prioriteit wordt gegeven aan economische integratie en een verdieping van de politieke samenwerking. Maar kijkend naar de EU. Is deze zelf wel democratisch? Of staan we alleen maar in dienst van chemie-farmaceutische- oliebedrijven en van de banken? En hoever zullen zij gaan om hun macht te behouden en verder uit te breiden? De geschiedenis heeft bewezen dat heerschappijvormen niet terug deinzen om hun privileges te behouden desnoods met wapengeweld.

Dit kunnen wij voorkomen. Movement of Life is een beweging die gericht is op de economische pijlers van deze grote industrieën. Wetenschappelijk bewezen alternatieven voor de huidige producten zijn al beschikbaar. Bijvoorbeeld, alternatieve energie vervangen de fossiele brandstoffen. Op het gebied van gezondheid, zijn natuurlijke stoffen zoals vitaminen en phytobiologicals veruit superieur aan synthetische farmaceutische medicijnen. Door samenwerking kunnen we enorme financiële middelen vrijmaken en deze te gebruiken voor een hele reeks van andere mondiale problemen. Een belangrijke transformatie op weg naar een betere wereld!

cropped-mol-free-health-for-all.jpg

info@movement-of-life.org

Europese Unie in het nauw; loopt onze vrede in gevaar?

De oplopende spanningen in de Oekraïne leggen steeds meer de belangen van de Verenigde Staten en de Europese Unie bloot. President Obama haalde recent een oude uitspraak na de Tweede Wereldoorlog nog eens aan: “Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan is er een gemeenschappelijke visie voor Europa wat betreft handel en open markten”.

EU-USA

Barroso, Obama en Rompuy op 26 maart 2014 tijdens de EU-US Meeting

Het is niet de eerste keer dat Amerika toe geeft dat een verenigd Europees continent de beste partner voor Amerika is. Ongeacht of de Unie gefundeerd is op leugens en onvolledige waarheden en ontworpen volgens antidemocratische procedures. Lees ons boek: De Nazi-roots van de EU.

De farmaceutische belangen in de EU

De Tweede Wereldoorlog is nooit echt afgelopen. De oprichting van de Europese Unie is daar een voorbeeld van. De farmaceutische bedrijven zijn één van de belangrijkste krachten achter de Europese Unie net als destijds van nazi-Duitsland. De EU demonstreert alle kenmerken van een autoritaire, antidemocratische structuur die in dienst staat van de belangen van grote particuliere multinationals.

Farma-industrie was de drijvende kracht achter Auschwitz

Schaakbord

Ondertussen probeert de EU haar positie in de wereld te verstevigen. Op de grote EU-Afrika top in april werd er gesproken over nieuwe handelsverdragen tussen Afrika en de EU. Dit is nodig want nieuwe economische machten, China voorop, liggen op de loer. Zij lijken klaar om de rol die Europa jarenlang op het Afrikaanse continent heeft gespeeld over te nemen. Ook op het Eurazië schaakbord is het schuiven geblazen. Op dit enorme geografische schaakbord, die zich uitstrekt van Lissabon tot Vladivostok, vindt een waar “stratego” plaats. Eén die mede zal bepalen of Amerika de dominante supermacht zal blijven of dat zij haar wereldwijde invloed ziet afnemen. Amerika rekent daarbij op een verenigde Europese Unie, dat als geopolitieke bruggenhoofd dient tussen de Verenigde Staten en het EUR-Aziatische continent.

Door deze ontwikkelingen, de amerikaanse invloed, en de economische crisis wordt de Europese éénwording steeds meer een verplicht, besteld proces. Europese burgers worden bewust slecht geïnformeerd. Soevereiniteit en onafhankelijkheid van de lidstaten wordt zoveel mogelijk ontmoedigd. Europa, zoals wij die kennen, zal er niet lang meer zijn. Het wordt gedwongen te veranderen in een centralistische superstaat. Echter dan wel zonder de steun van zijn volk.

Brussel in het nauw

De opkomst van het euro-scepticisme en nationalisme in alle Europese landen lijkt roet in het eten te gooien. De verkiezingen in mei jl. hebben aangetoond dat de burger geen vertrouwen heeft in dit ondemocratisch stelsel. Zal de EU koste wat het kost haar wil doorzetten? Denk daarbij aan een escalatie in de Oekraïne om zo Europa weer te verenigen. Diverse oorlogen hebben ons geleerd dat grote multinationals de drijvende krachten zijn. Het is aan ons, het volk om dit voor te zijn. Movement of Life is opgericht om alternatieven te stimuleren om zo de financiële peilers van grote multinationals weg te nemen. We moeten nu handelen want we zijn in een eindspel beland waarbij onze vrede en vrijheid op het spel staat.

info@movement-of-life.com

http://www.movement-of-life.org