Oproep voor een democratisch Europa

In deze voordracht van 13 maart 2012 in Berlijn roept Dr. Rath de mensen in Europa op, verantwoording te nemen. Het is een oproep, gemeenschappelijk een democratisch Europa voor mensen en door mensen op te bouwen. Nu twee en een half jaar later lijkt deze toespraak profetisch.

Het conflict in de Oekraïne legt steeds meer de belangen van de EU bloot. En dan voornamelijk de economische belangen van de grote kartels. Het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de Oekraïne staat op de tocht. De Europese Unie streeft naar een goede relatie met Oekraïne die verder moet gaan dan samenwerking. De prioriteit wordt gegeven aan economische integratie en een verdieping van de politieke samenwerking. Maar kijkend naar de EU. Is deze zelf wel democratisch? Of staan we alleen maar in dienst van chemie-farmaceutische- oliebedrijven en van de banken? En hoever zullen zij gaan om hun macht te behouden en verder uit te breiden? De geschiedenis heeft bewezen dat heerschappijvormen niet terug deinzen om hun privileges te behouden desnoods met wapengeweld.

Dit kunnen wij voorkomen. Movement of Life is een beweging die gericht is op de economische pijlers van deze grote industrieën. Wetenschappelijk bewezen alternatieven voor de huidige producten zijn al beschikbaar. Bijvoorbeeld, alternatieve energie vervangen de fossiele brandstoffen. Op het gebied van gezondheid, zijn natuurlijke stoffen zoals vitaminen en phytobiologicals veruit superieur aan synthetische farmaceutische medicijnen. Door samenwerking kunnen we enorme financiële middelen vrijmaken en deze te gebruiken voor een hele reeks van andere mondiale problemen. Een belangrijke transformatie op weg naar een betere wereld!

cropped-mol-free-health-for-all.jpg

info@movement-of-life.org

Europese Unie in het nauw; loopt onze vrede in gevaar?

De oplopende spanningen in de Oekraïne leggen steeds meer de belangen van de Verenigde Staten en de Europese Unie bloot. President Obama haalde recent een oude uitspraak na de Tweede Wereldoorlog nog eens aan: “Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan is er een gemeenschappelijke visie voor Europa wat betreft handel en open markten”.

EU-USA

Barroso, Obama en Rompuy op 26 maart 2014 tijdens de EU-US Meeting

Het is niet de eerste keer dat Amerika toe geeft dat een verenigd Europees continent de beste partner voor Amerika is. Ongeacht of de Unie gefundeerd is op leugens en onvolledige waarheden en ontworpen volgens antidemocratische procedures. Lees ons boek: De Nazi-roots van de EU.

De farmaceutische belangen in de EU

De Tweede Wereldoorlog is nooit echt afgelopen. De oprichting van de Europese Unie is daar een voorbeeld van. De farmaceutische bedrijven zijn één van de belangrijkste krachten achter de Europese Unie net als destijds van nazi-Duitsland. De EU demonstreert alle kenmerken van een autoritaire, antidemocratische structuur die in dienst staat van de belangen van grote particuliere multinationals.

Farma-industrie was de drijvende kracht achter Auschwitz

Schaakbord

Ondertussen probeert de EU haar positie in de wereld te verstevigen. Op de grote EU-Afrika top in april werd er gesproken over nieuwe handelsverdragen tussen Afrika en de EU. Dit is nodig want nieuwe economische machten, China voorop, liggen op de loer. Zij lijken klaar om de rol die Europa jarenlang op het Afrikaanse continent heeft gespeeld over te nemen. Ook op het Eurazië schaakbord is het schuiven geblazen. Op dit enorme geografische schaakbord, die zich uitstrekt van Lissabon tot Vladivostok, vindt een waar “stratego” plaats. Eén die mede zal bepalen of Amerika de dominante supermacht zal blijven of dat zij haar wereldwijde invloed ziet afnemen. Amerika rekent daarbij op een verenigde Europese Unie, dat als geopolitieke bruggenhoofd dient tussen de Verenigde Staten en het EUR-Aziatische continent.

Door deze ontwikkelingen, de amerikaanse invloed, en de economische crisis wordt de Europese éénwording steeds meer een verplicht, besteld proces. Europese burgers worden bewust slecht geïnformeerd. Soevereiniteit en onafhankelijkheid van de lidstaten wordt zoveel mogelijk ontmoedigd. Europa, zoals wij die kennen, zal er niet lang meer zijn. Het wordt gedwongen te veranderen in een centralistische superstaat. Echter dan wel zonder de steun van zijn volk.

Brussel in het nauw

De opkomst van het euro-scepticisme en nationalisme in alle Europese landen lijkt roet in het eten te gooien. De verkiezingen in mei jl. hebben aangetoond dat de burger geen vertrouwen heeft in dit ondemocratisch stelsel. Zal de EU koste wat het kost haar wil doorzetten? Denk daarbij aan een escalatie in de Oekraïne om zo Europa weer te verenigen. Diverse oorlogen hebben ons geleerd dat grote multinationals de drijvende krachten zijn. Het is aan ons, het volk om dit voor te zijn. Movement of Life is opgericht om alternatieven te stimuleren om zo de financiële peilers van grote multinationals weg te nemen. We moeten nu handelen want we zijn in een eindspel beland waarbij onze vrede en vrijheid op het spel staat.

info@movement-of-life.com

http://www.movement-of-life.org

Dagelijks gebruik van voedingssupplementen kunnen zorgkosten verlagen

Het bewijs groeit dat het dagelijks gebruik van voedingssupplementen nationale zorgkosten kunnen verlagen. In een nieuw artikel gepubliceerd in het Journal of Dietary Supplements, maken onderzoekers een kosten-batenanalyse voor de zorg. Daarbij werd de rol onderzocht over de aanvulling van het dagelijkse dieet door voedingssupllementen. Het resultaat toont een grote kans op vermindering van zorgkosten per individu.

Bron: NCBI

multi_color_vitamin_boxesDe publicatie van dit artikel volgt op een economisch rapport uitgebracht in september vorig jaar, waarin wordt geconcludeerd dat supplementen miljarden dollars kunnen besparen op de kosten voor gezondheidszorg in de Verenigde Staten. Marktonderzoek experts Frost & Sullivan, presenteert met sterke economische argumenten dat gerichte dieetaanvulling kan helpen bij het in controle houden van de stijgende kosten in de gezondheidszorg.

Steeds meer grootschalige studies komen tot dezelfde conclusies. Op nationaal niveau, blijkt uit onderzoek dat iets eenvoudigs als de inname van voldoende vitamine D al een flinke besparing kan opleveren.

Vitamin-D

Op mondiaal niveau, kunnen preventieve strategieën astronomische besparingen opleveren. Een studie gepubliceerd in 2011 door het World Economic Forum (WEF) blijkt dat de totale economische impact van alleen de vijf belangrijkste chronische ziekten: – kanker, diabetes, psychische aandoeningen, hart-en vaatziekten en luchtwegaandoeningen – in 2030 een bedrag zal bereiken van $ 47 triljoen.

Dit negatieve resultaat heeft de potentie om nationale gezondheidszorg stelsels in de problemen te brengen en daarmee wederom een financiële crisis te riskeren. Help mee met Movement of Life om alternatieve geneeswijzen op de kaart te zetten. Steeds meer onderzoeken en publicaties spreken in ons voordeel.

cropped-mol-free-health-for-all.jpg

Zaterdag 11 Oktober: Internationale actie tegen TTIP

TTIP

TTIP Manifestatie 2014

Op zaterdag 11 oktober is er een eerste Europese actiedag, om te laten zien dat er in heel Europa groeiend verzet tegen het TTIP verdrag (en andere vergelijkbare onderhandelingen) is. Er zullen op die dag meer dan 100 acties zijn in meer dan 10 Europese landen. Meer dan 200 organisaties nemen aan de acties deel. In Nederland wordt een manifestatie georganiseerd op het Beursplein in Amsterdam, die om 13.00 uur begint. Daar zal informatie gegeven worden over de problemen die we kunnen verwachten met TTIP, en de oplossingen die er zijn.

Sinds de zomer van vorig jaar is de Europese Commissie bezig met de VS te onderhandelen over een vrijhandelsverdrag, dat TTIP genoemd wordt (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Het verdrag is vooral het gevolg van intensieve lobby door multinationals uit de EU en VS en het verzet ertegen vanuit de bevolking begint flink aan te zwellen.

Het verdrag dreigt allerhande voornamelijk negatieve consequenties te hebben voor de economie en de rechten van arbeiders, boeren, consumenten en het milieu. Dat is dan ook de reden dat de inhoud van de onderhandelingen volstrekt geheim is, zelfs voor parlementsleden die dit zouden moeten controleren.

Extra zorgwekkend is de vastberadenheid van beide kampen om ook een voorziening in het verdrag in te bouwen die het bedrijven mogelijk maakt om overheden aan te klagen voor een speciaal tribunaal (ISDS: Investor-State Dispute Settlement) dat buiten alle reguliere rechtssystemen Staat.

Klik hier voor het Facebookevent

Emissiehandelssysteem is een schijnbeweging van de EU

Windmolens op zee veroorzaken een maatschappelijke kostenpost van 5 miljard euro en dat kost een gemiddeld huishouden 120 euro per jaar, aldus het Centraal Planbureau in het NOS journaal. Windenergie lijkt daarmee een nationale pispaal te worden. Het probleem ligt echter ergens anders: het Europese emissiehandelssysteem.

Subsidies

windmill

Doel is toch klimaatverbetering?

Net zoals andere Europese lidstaten subsidieert Nederland de productie van duurzame energie. Windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa zijn nu nog duurder dan energie uit kolen en aardgas. Duurzame energie kan daarom nu nog niet concurreren met fossiele energie. Maar de huidige energiemarkt werkt niet helemaal eerlijk. Kolencentrales veroorzaken immers milieuschade. En deze schade, in de vorm van klimaatverandering en schade aan de volksgezondheid, wordt nog onvoldoende in de prijs van fossiele energie verwerkt. Daarom is het niet onredelijk om duurzame energie tijdelijk te subsidiëren, zodat door grootschalige toepassing de prijs daalt en duurzame energie concurrerend wordt.

Maar waarom belasten we vervuiling dan niet? De vervuiler betaalt! Als we kolen- en gascentrales laten betalen voor hun CO2-uitstoot, dan wordt de prijs van fossiele stroom duurder en dat is ook gunstig voor duurzame elektriciteit. Daar heeft de EU wat op bedacht: Het emissiehandelssysteem.

Het emissiehandelssysteem

In de EU is een emissiehandelssysteem opgetuigd. De bedrijven die daaronder vallen, moeten in bezit zijn van emissierechten om CO2 te mogen uitstoten. Het doel van het emissiehandelssysteem is simpel: een hoge CO2-prijs, die innovatie stimuleert. Maar helaas werkt dit systeem niet.

Vervuiling

Kolencentrales floreren als nooit tevoren

Door de subsidies voor energie-efficiency en duurzame energie kelderen de CO2-prijzen. De veel tevele emissierechten zijn nu voor een habbekrats te koop. Kolencentrales floreren daardoor als nooit tevoren. De meest vervuilende bedrijven hoeven nauwelijks maatregelen te nemen om uitstoot tegen te gaan en kunnen nu als het ware in hun luie stoel blijven zitten.

Brussel houdt echter vast aan dit systeem, het vlaggenschip van het Europese klimaatbeleid. Sterker nog de Europese Commissie wilt € 5 miljard (!) aan extra gratis emissierechten aan grote bedrijven geven. Een resolutie van Europarlementariër Bas Eickhout om dit tegen te houden, werd weggestemd.

Abrupt stoppen met alle Europese energiesubsidies is politiek onhaalbaar en bovendien niet eerlijk. Wanneer de prijs van vervuiling hoog genoeg is, is subsidie voor duurzame energie sowieso niet meer nodig. Daarom moeten we nu ophouden met het emissiehandelssysteem. Een veelgehoord alternatief is een CO2-belastingstelsel op Europese basis. Maar of Brussel die vooral de belangen van de grote ondernemingen lijkt te behartigen daar veel in ziet is maar de vraag.

Kijk op onze website van Movement of Life over de verschillende vormen van alternatieve energie.

Bron: NOS, Euractiv.com, Energiepodium.nl

MOL Free ENERGY for All

Neemt Big Pharma Europa over? Help ons mee!

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, besloot onlangs om de registratie en regulering van medicijnen en medische apparaten weg te halen bij Directoraat-Generaal Gezondheid & Consumentenbescherming en onder te brengen bij Ondernemingen en Industrie.

De vrees bestaat dat dit laatste directoraat geneesmiddelen om commerciële redenen goed zal keuren, terwijl het andere directoraat dit wellicht op medische gronden zou hebben tegengehouden. Juncker prevaleert daarmee de zakelijke belangen van de Pharma Industrie boven de gezondheidsbelangen van 500 miljoen Europese burgers.

Om ons ongenoegen te uiten starten wij een social media campagne: Laat weten dat je het niet eens bent met Juncker. Begeleidend met de tekst:

#JunckerPutsProfitOverHealth

Klik hier voor Twitter

Klik hier voor Facebook

 

JunckerPutsProfitOverHealth