Creatie van een EU-leger: democratie of dictatuur?

Onlangs riep de voorzitter van de EU-Commissie, Jean-Claude Juncker, op tot het creëren van een ​​eigen Europees leger. “Het buitenlands beleid van de EU in Brussel wordt niet serieus genomen. Een dergelijk leger zou helpen het imago op te krikken.” Aldus Juncker

Juncker

“EU-leger als oplossing”

Voor iedereen die de EU de afgelopen jaren nauwlettend volgt, zal deze aankondiging  van Juncker nauwelijks als een verrassing komen. Het Verdrag van Lissabon, dat in Europa in december 2009 wet werd, voorziet uitdrukkelijk in de oprichting van een Brussels EU-leger waarbij lidstaten civiele en militaire vermogens ter beschikking stellen aan deze constructie.

Het kan wederom leiden tot de invoering van de dienstplicht en bij Britse en Franse deelname beschikt het EU-leger ook directe toegang tot kernwapens. Angela Merkel heeft zich al positief uitgesproken over dit voorstel:

Angela Merkel
Angela Merkel

“Een gezamenlijk leger is een juist antwoord op het dreigende gevaar van Rusland”

Maar er steekt meer achter: Grote multinationale ondernemingen zaten achter de oprichting van de EU vlak na de Tweede Wereldoorlog. (Zie ook boek: De nazi roots van de EU) Zij zien het afbrokkelen van de Europese eensgezindheid als een gevaar.  Steeds meer Europeanen zien in de EU een gedrocht en de anti-EU partijen worden steeds groter. Tel daarbij de opkomst van de laatste verkiezingen (de laagste uit de historie) en het uiteenvallen van een groot Europa komt steeds dichterbij.

De oprichting van een EU leger zou onze democratische rechten moeten beschermen tegen de dreiging uit het Oosten en zelfs verbeteren. De redenatie van Brussel is daarmee erg doorzichtig: alle europese neuzen dienen in dezelfde richting te wijzen.

Feitelijk gebeurd nu het tegendeel. Het naoorlogse Europa was ontworpen door het IG Farben kartel. Rechtstreeks uit de nazi boekenkasten. De doelstellingen van de multinationale ondernemingen zijn uitsluitend de bescherming van hun politieke en economische invloed.

tank-europe

Militarisering van Europa is een levensgevaarlijke weg die we gaan bewandelen. En zal uiteindelijk leiden tot een (nucleaire) confrontatie. Het is een weg die ons wordt opgedrongen door ondernemingen met inzichten die passen bij een dictatuur en niet bij een democratie.

Advertenties

Tijd voor Juncker om af te treden

Eind oktober, enkele dagen voordat hij werd geïnstalleerd als de nieuwe president van de Brusselse EU-Commissie, werd Jean-Claude Juncker in een gênante u-bocht gedwongen. Zijn beschamend voorstel om de registratie en regulering van medicijnen en medische apparaten onder te brengen bij ondernemingen en industrie en dus bij de belangen van de farmaceutische industrie werd afgeschoten.

Nu lekken er documenten uit over geheime belasting afspraken voor multinationals in Luxemburg geïntroduceerd onder zijn ambtstermijn als premier daar. Zijn betrouwbaarheid krijgt daarmee wederom een flinke deuk.  Gezien het feit dat hij nu hoofd van het Europees uitvoerend orgaan is dat onderzoek doet naar geheime fiscale praktijken van multinationals.

The-EU-Junker-father

The EU-Father

De groeiende roep om Junckers ontslag  krijgt inmiddels al de nodige media-ondersteuning. “Jean-Claude Juncker moet gaan” En Juncker is de “meester van de leugen” zijn veel gelezen artikels.

Om zichzelf te verdedigen tegen de laatste beschuldigingen, beweert Juncker  “de democratische steun van de Europese burgers” te hebben. Dit is natuurlijk aantoonbaar absurd.

Ten eerste is hij niet rechtstreeks gekozen door de burgers van Europa. Hij is voorzitter van de Commissie geworden, na een ingewikkeld beslissing proces van het Europees Parlement en de zogenaamde Europese Raad.

Daarnaast hadden de verkiezingen in mei 2014 voor het Europees Parlement het record van de laagste opkomst (42 procent).  Voorafgaand aan deze verkiezingen werd er gezegd dat bij het kiezen van de kandidaten voor het Europees Parlement gelijktijdig de voorzitter van de Commissie zou worden geselecteerd. Polls tonen aan dat slechts 5 procent van de kiezer hiervan op de hoogte was.

Voor ons een signaal dat de volkeren van Europa duidelijk laten zien dat ze de ondemocratische machinaties van de Brusselse EU dictatuur afwijzen. Het is daarom tijd voor Juncker om af te treden en de creatie van een beter Europa te beginnen Precies het doel van Movement of Life. Help ons mee!

Bron:

International Consortium of Investigative Journalists

Bloomberg View

EU Observer

Euractiv.com

MOL Free HEALTH for All

Movement of Life

Neemt Big Pharma Europa over? Help ons mee!

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, besloot onlangs om de registratie en regulering van medicijnen en medische apparaten weg te halen bij Directoraat-Generaal Gezondheid & Consumentenbescherming en onder te brengen bij Ondernemingen en Industrie.

De vrees bestaat dat dit laatste directoraat geneesmiddelen om commerciële redenen goed zal keuren, terwijl het andere directoraat dit wellicht op medische gronden zou hebben tegengehouden. Juncker prevaleert daarmee de zakelijke belangen van de Pharma Industrie boven de gezondheidsbelangen van 500 miljoen Europese burgers.

Om ons ongenoegen te uiten starten wij een social media campagne: Laat weten dat je het niet eens bent met Juncker. Begeleidend met de tekst:

#JunckerPutsProfitOverHealth

Klik hier voor Twitter

Klik hier voor Facebook

 

JunckerPutsProfitOverHealth