De ongemakkelijke waarheid achter de #IceBucketChallenge

Doing_the_ALS_Ice_Bucket_Challenge_(14927191426)

ALS is een tamelijk zeldzame neurologische ziekte waarbij het belangrijkste kenmerk is dat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg, de hersenstam en de motorische schors van de hersenen afsterven. Daardoor ontstaat progressief krachtsverlies en verlamming, die uiteindelijk tot de dood leidt van de patiënt door verlamming van de ademhalingsspieren. De meeste patiënten sterven aan de aandoening binnen drie tot vijf jaar na het begin van de symptomen.

Op het moment dat de Ice Bucket Challenge viraal ging wordt de jaarlijkse wereldwijde verkoop van de farmaceutische industrie geschat op bijna 1,2 biljoen dollar in 2016. De centrale vraag die gesteld mag worden is: Waarom verwacht zo’n “rijke” industrie dat mensen geld doneren voor haar onderzoek?

De ongemakkelijke werkelijkheid achter de Ice Bucket Challenge is dat de farmaceutische industrie geen gezondheidsindustrie is maar een investering industrie. Gedreven door de aandeelhouders van deze industrie is de primaire motivatie: winst – en niet de menselijke gezondheid.

Stephen Hawking

Geoctrooieerde farmaceutische produkten zijn niet doeltreffend in de behandeling van ALS. Andere studies echter hebben aangetoond dat natuurlijke nietoctrooieerbaar micronutriënten zoals meervoudig onverzadigde vetzuren, vitamine E, CoQ10, vitamine B12, selenium en andere wel nuttig zijn. Een opmerkelijk voorbeeld in dit verband is professor Stephen Hawking, die nu meer dan 50 jaar heeft overleefd sinds zijn diagnose met ALS. Hawking heeft publiekelijk verklaard dat hij vermoedt dat de oorzaak van zijn ziekte een slechte opname van vitaminen is. Daarom vult hij dagelijks zijn dieet aan met een breed scala aan vitaminen en mineralen sinds de tweede helft van de jaren 60.

Zo makkelijk dat de “Ice Bucket Challenge” viraal ging is het misschien hoog tijd dat dergelijke bevindingen zoals bij Professor Stephen Hawking ook eens viraal gaan.

Stephen-Hawking

Earth Overshoot Day en de rol van Movement of Life

Earth Overshoot Day 2014

Earth Overshoot Day 2014. Dit jaar al op 19 Augustus

In minder dan acht maanden hebben we als mensheid het hele natuurlijke jaarbudget opgebruikt. Dit jaar is dat op 19 augustus. Vanaf die datum komen we in de fase van overshoot, ofwel de ecologische overbelasting van de Aarde, volgens de gegevens van het Global Footprint Network, een internationaal duurzaamheidsnetwerk met kantoren in Noord Amerika, Europa en Azië.

Ecologische overbelasting

Het Global Footprint Network (GFN) maakt berekeningen van de menselijke invloed op onze planeet Aarde. Men vergelijkt de mondiale Ecologische Voetafdruk met de natuurlijke biocapaciteit, de productiecapaciteit van de Aarde en haar vermogen afval te absorberen, inclusief het broeikasgas CO2. Earth Overshoot Day markeert de datum waarop de menselijke Voetafdruk in een bepaald jaar het regeneratievermogen van de Aarde in dat jaar overschrijdt. Sinds 2000 is de ecologische overbelasting flink gegroeid, volgens de berekeningen van het GFN. Earth Overshoot Day verschoof van 1 oktober in 2000 naar 19 augustus dit jaar.

“Mondiale overshoot is een cruciale uitdaging geworden voor de 21ste eeuw. Het is zowel een ecologisch als een economisch probleem” zegt Mathis Wackernagel, president van het GFN en een van de ontwerpers van de Voetafdruk-methode. “Landen met tekorten aan hulpbronnen en een laag inkomen zijn extreem kwetsbaar. Zelfs landen met een hoog inkomen die het geld hebben om hun afhankelijkheid van hulpbronnen met importen te compenseren, zullen zich moeten realiseren dat ze iets aan die afhankelijkheid zullen moeten doen voordat het een economisch knelpunt wordt.”

Groeiende mondiale bevolking

In 1961 gebruikte de mondiale bevolking driekwart van de mondiale biocapaciteit om te voorzien in de behoefte aan voedsel, vezelstoffen, hout, vis, en om de overtollige broeikasgassen te absorberen. De meeste landen hadden toen een Voetafdruk die kleiner was dan hun beschikbare biocapaciteit . Begin jaren ‘70 groeiden de mondiale bevolking en de economie voorbij het regeneratievermogen van onze Aarde. Zo kwamen we in de situatie van ecologische overbelasting terecht.

Movement of Life

Movement of Life is een beweging die zich inzet op verschillende gebieden. Energie is er één van. Alternatieve energie is al voorhanden maar komt maar niet voldoende van de grond. Op onze website staan tal van initiatieven die genomen zijn door burgers. Heb jij ook een leuk alternatief (en eventueel ook op Video) meld je dan bij ons en helpen we jou mee jouw initiatief “wereldkundig” te maken. Van de grote ondernemingen en de politiek die voornamelijk economisch denken hoeven we het per slot van rekening niet te hebben!

De ebola-epidemie: een kans om natuurlijke geneeskunde te omarmen

fruit-bat

Overal in de wereld stonden de krantenkoppen vol van de Ebola-epidemie. Ebola is een zeer ernstige besmettelijke en dodelijke virusziekte die men niet mag onderschatten. Maar, zoals altijd, worden dergelijke uitbraken van ziekte onmiddellijk gebruikt door de belangenbehartigers van de wereldwijde handel in ziekten, met de daarbij behorende angsten, namelijk, de farmaceutische industrie.

De World Health Organization (WHO) heeft nu verklaard dat de verspreiding van Ebola in West-Afrika een internationale noodsituatie op gezondheidsgebied is. Het is noodzakelijk om feiten van fictie te scheiden en om beschikbare haalbare oplossingen aan de betroffen patiënten te bieden, evenals aan de politiek verantwoordelijken.

Ebola wordt veroorzaakt door een virus uit de familie van de filovirussen die worden gekenmerkt door koorts met bloedingen. Dit betekent dat het virus lekkages in het vaatstelsel veroorzaakt wat geleidelijk aan tot ernstig bloedverlies leidt en uiteindelijk tot de dood.

In het huidige publieke debat is een wetenschappelijk feit grotendeels onopgemerkt gebleven: het ebolavirus veroorzaakt de ziekte en de dood alleen bij mensen en mensapen. Andere natuurlijke gastheren van dit gevaarlijke virus krijgen, voor zover bekend, de ziekte niet. Volgens de WHO vallen onder deze ‘beschermde’ gastheren ook antilopen, stekelvarkens en fruit-etende vleermuizen. Opmerkelijk is dat deze dieren vele jaren en zonder klachten, drager kunnen zijn van het ebolavirus.

Er is een verklaring voor dit feit. De meeste dieren maken zelf vitamine C in grote hoeveelheden in hun lichaam aan. Vitamine C, één van de meest krachtige antivirale middelen van de natuur, is blijkbaar in staat om de desastreuze gevolgen voor de gezondheid van het ebolavirus te voorkomen, of op zijn minst te beperken. In het geval van fruit-etende vleermuizen die niet in staat zijn om vitamine C aan te maken, bestaat de voeding van deze dieren vrijwel uitsluitend uit verse vruchten die rijk zijn aan vitamine C.

De mens is niet in staat om zelfs maar een enkel molecuul van vitamine C zelf aan te maken en heeft vaak last van een tekort aan vitamine doordat deze onvoldoende via de voeding worden ingenomen. Dit maakt het menselijk lichaam vatbaar voor ebola- en andere virussen. Het is dus niet verwonderlijk dat de kenmerkende symptomen van de ebola-infectie – ernstig bloedverlies door lekkende bloedvatwanden – een opvallende gelijkenis vertonen met de goed gedocumenteerde symptomen van vitamine C-tekort van de bekende vroegere matrozenziekte, scheurbuik.

De antivirale eigenschappen van vitamine C en bepaalde andere micronutriënten zijn zonder enige wetenschappelijke twijfel, allang bewezen. Bovendien zijn de voordelen van bepaalde micronutriënten, voor het ondersteunen en versterken van het immuunsysteem, bevestigd door niet minder dan negen Nobelprijzen. Het wordt dus hoog tijd dat de lokale, nationale en wereldwijde gezondheidsautoriteiten – en in het bijzonder de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) – haar voordeel doet met deze wetenschappelijke feiten en deze als uitgangspunt gebruiken voor het promoten van primaire volksgezondheidsmaatregelen om de ebola-epidemie te beperken.

Aangezien dit niet gebeurt, raden we u aan deze belangrijke informatie zo breed mogelijk te verspreiden via uw persoonlijke contacten en sociale netwerken.