Historische uitspraak: Staat heeft een zorgplicht voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

"Nederland moet uitstoot broeikas CO2 flink beperken" -aldus rechter

“Nederland moet uitstoot broeikas CO2 flink beperken” -aldus rechter

De Nederlandse Staat moet in 2020 de uitstoot van het broeikasgas CO2 met ten minste 25 procent hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau in 1990. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda. De rechter is van oordeel dat de Staat een zorgplicht heeft voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De kosten voor de te nemen maatregelen acht de rechtbank niet onaanvaardbaar hoog. 

Daarnaast kan de overheid zich niet verschuilen achter het argument dat Nederland maar een klein onderdeel is in het wereldwijde proces van klimaatverandering, want elke vermindering kan bijdragen aan het voorkomen van een gevaarlijke klimaatverandering. Nederland zou hierin juist voorop moeten lopen, vindt de rechter.

Directeur Marjan Minnesma van Urgenda noemt de uitspraak een grote overwinning. “Dit is wat je altijd hoopt, maar iedereen zei: dit gaat nooit gebeuren.”

Urgenda stapte naar de rechter omdat de organisatie het huidige klimaatbeleid een onrechtmatige daad vindt. De milieuorganisatie stelt dat de politiek de huidige generatie in de steek laat. Negenhonderd verontruste burgers steunden de rechtszaak van de organisatie. Deze unieke uitspraak opent deuren voor mensen over de hele wereld die hun eigen Staat willen aanspreken op het klimaatbeleid.

In de categorie Free Energy van ons Movement of Life videoplatform staan  alternatieven die bijdragen aan een beter klimaat.

Movement of Life: Free Energy for all

Movement of Life: Free Energy for all

Emissiehandelssysteem is een schijnbeweging van de EU

Windmolens op zee veroorzaken een maatschappelijke kostenpost van 5 miljard euro en dat kost een gemiddeld huishouden 120 euro per jaar, aldus het Centraal Planbureau in het NOS journaal. Windenergie lijkt daarmee een nationale pispaal te worden. Het probleem ligt echter ergens anders: het Europese emissiehandelssysteem.

Subsidies

windmill

Doel is toch klimaatverbetering?

Net zoals andere Europese lidstaten subsidieert Nederland de productie van duurzame energie. Windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa zijn nu nog duurder dan energie uit kolen en aardgas. Duurzame energie kan daarom nu nog niet concurreren met fossiele energie. Maar de huidige energiemarkt werkt niet helemaal eerlijk. Kolencentrales veroorzaken immers milieuschade. En deze schade, in de vorm van klimaatverandering en schade aan de volksgezondheid, wordt nog onvoldoende in de prijs van fossiele energie verwerkt. Daarom is het niet onredelijk om duurzame energie tijdelijk te subsidiëren, zodat door grootschalige toepassing de prijs daalt en duurzame energie concurrerend wordt.

Maar waarom belasten we vervuiling dan niet? De vervuiler betaalt! Als we kolen- en gascentrales laten betalen voor hun CO2-uitstoot, dan wordt de prijs van fossiele stroom duurder en dat is ook gunstig voor duurzame elektriciteit. Daar heeft de EU wat op bedacht: Het emissiehandelssysteem.

Het emissiehandelssysteem

In de EU is een emissiehandelssysteem opgetuigd. De bedrijven die daaronder vallen, moeten in bezit zijn van emissierechten om CO2 te mogen uitstoten. Het doel van het emissiehandelssysteem is simpel: een hoge CO2-prijs, die innovatie stimuleert. Maar helaas werkt dit systeem niet.

Vervuiling

Kolencentrales floreren als nooit tevoren

Door de subsidies voor energie-efficiency en duurzame energie kelderen de CO2-prijzen. De veel tevele emissierechten zijn nu voor een habbekrats te koop. Kolencentrales floreren daardoor als nooit tevoren. De meest vervuilende bedrijven hoeven nauwelijks maatregelen te nemen om uitstoot tegen te gaan en kunnen nu als het ware in hun luie stoel blijven zitten.

Brussel houdt echter vast aan dit systeem, het vlaggenschip van het Europese klimaatbeleid. Sterker nog de Europese Commissie wilt € 5 miljard (!) aan extra gratis emissierechten aan grote bedrijven geven. Een resolutie van Europarlementariër Bas Eickhout om dit tegen te houden, werd weggestemd.

Abrupt stoppen met alle Europese energiesubsidies is politiek onhaalbaar en bovendien niet eerlijk. Wanneer de prijs van vervuiling hoog genoeg is, is subsidie voor duurzame energie sowieso niet meer nodig. Daarom moeten we nu ophouden met het emissiehandelssysteem. Een veelgehoord alternatief is een CO2-belastingstelsel op Europese basis. Maar of Brussel die vooral de belangen van de grote ondernemingen lijkt te behartigen daar veel in ziet is maar de vraag.

Kijk op onze website van Movement of Life over de verschillende vormen van alternatieve energie.

Bron: NOS, Euractiv.com, Energiepodium.nl

MOL Free ENERGY for All

Rockefellers trekken zich terug uit fossiele industrie. Nu nog de farma industrie!

Een onverwacht nieuwsbericht afgelopen week was de aankondiging van de steenrijke oliefamilie Rockefeller om investeringen in fossiele brandstoffen in te trekken en in plaats daarvan te gaan investeren in schone energie. Het Rockefeller Brothers Fund (RBF) beweert de deelname in fossiele brandstoffen af te bouwen tot minder dan één procent van de totale portefeuille. En te gaan investeren in “schone energietechnologieën en andere zakelijke strategieën die de energie-efficiëntie bevorderen”.

Niet verrassend zijn de vele theorieën die op het internet en in de alternatieve media circuleren. Suggesties dat de Rockefellers aan short-selling (verkopen en later weer aankopen) doen ; plannen om te investeren in kernenergie, volgens sommige “autoriteiten” als duurzame en hernieuwbare energie omschreven; of de investeringen van fossiele brandstof via zogenaamde “andere” fondsen te laten doen.

John D. Rockefeller

RockefellerWat de waarheid ook is, rekening houdend met de geschiedenis van de familie Rockefeller en de zakelijke rol o.a. in de geneeskunde, is terughoudendheid zeker op zijn plaats. De eerste rit naar de ontwikkeling van een geïndustrialiseerde zorgstelsel kwam van John D. Rockefeller, mede-oprichter van de Standard Oil Company. Hij verdiende in de negentiende eeuw miljarden met zijn bedrijf en bouwde vrijwel een monopolie op. Hij gold als de rijkste man ter wereld. Hij vond dat mensen hem moesten zien als een filantroop, iemand die zijn enorme rijkdom gebruikte voor het welzijn van de mensheid. In werkelijkheid echter, was hij misschien wel één van de meest hebzuchtige man in de geschiedenis van Amerika. In dat kader is de verhuizing van fossiele brandstoffen naar het investeren in schone en duurzame energie wel te begrijpen. Wereldwijde controle van technologieën voor schone energie is een voorwaarde om de regie in eigen handen te houden.

Valerie Rockefeller Wayne

Rockefeller%20Medicine%20Men-0Pratend vanaf haar RBF stoel heeft Valerie Rockefeller Wayne, achter-achter-kleindochter van Rockefeller het in haar interviews met de media steeds over “Het in stand houden van een gezonde planeet is een morele plicht”. Allemaal mooie woorden passend in een campagne waarbij meer dan 800 investeerders zijn betrokken. Ook gezondheidsorganisaties, universiteiten, steden en kerken doen eraan mee.

Een gezonde planeet in stand houden is een morele plicht

Het zou zomaar een slogan kunnen zijn van onze Movement of Life campagne. Daarom wachten wij met smart op een soortgelijke publieke toezegging over terugtrekking van de investeringen van de familie Rockefeller in de miljarden omzet makende farmaceutische Industrie.

Bron: Dr. Rath Health Foundation

MOL Free HEALTH for All

Vrije gezondheid voor iedereen! Steun onze Movement of Life campagne.

Kernenergievrij ? Wat Japan kan, kunnen wij toch zeker ook ?

Japan heeft de twee nog actieve kernreactoren stil gelegd voor onderhoud. Het is de tweede keer, sinds de kernramp in Fukushima in 2011, dat het land volledig kernenergievrij is. Het verzet tegen heropstart van de Japanse kerncentrales is groot: een meerderheid van de bevolking wil dat het land overstapt op schone energie.

Meer mensen overleden aan de nasleep van de ramp in Fukushima dan aan de tsunami en aardbeving die de kernramp veroorzaakten. ‘Het is voor de bescherming van de bevolking van het grootste belang dat Japan overstapt op een schone en duurzame energievoorziening,’ zegt Junichi Sato van Greenpeace Japan. ‘De Japanse regering moet stoppen met het verspillen van tijd aan kernenergie.’          Bron: Greenpeace

Greenpeace, Fukushima

Tokio, juni 2013 – Greenpeace-actie bij Japans elektriciteitsbedrijf TEPCO. Met de spandoektekst “Nuclear Gamblers Must Pay”, maakt Greenpeace duidelijk dat energiebedrijven die kernenergie afnemen, ook moeten meebetalen in het geval van een ramp.

Japan is rijk aan hernieuwbare energiebronnen als zon en wind. De industrie laat zien dat een overstap naar schone alternatieven wel degelijk mogelijk is: sinds april 2012 is er ruim 3,5 gigawatt aan nieuwe schone energiebronnen geïnstalleerd (28 keer het Prinses Amalia Windpark).

Met 130 miljoen inwoners is Japan de derde grootste economie op deze aarde. De 48 kernreactoren die nu stilliggen produceren dus 0 elektriciteit. Heeft een industrie die al ongeveer 3,5 jaar stilligt nu wel een toekomst? Wij denken van niet. Het bewustzijn over energieverbruik bij de bevolking heeft al geleid tot een energiereductie van in totaal 13 kerncentrales. Daarnaast installeren duizenden gezinnen iedere maand zonnepanelen. Het is een weg die door de bevolking zelf is ingeslagen. Daarmee verzetten zij zich tegen de plannen van de regering om toch weer commerciële kernreactoren te openen.

Deel je projekten op Movement of Life

video opnamen

Wij zetten jouw video online op ons platform!

Movement of Life is op zoek naar mensen die zelf nieuwe schone vormen van energie ontdekken. Heb je een interessante video over dit onderwerp of ben je van plan een dergelijke video op te nemen? Neem contact met ons op en wij delen jouw video op ons online platform. Laat de wereld zien dat er alternatieven beschikbaar zijn!

 

Earth Overshoot Day en de rol van Movement of Life

Earth Overshoot Day 2014

Earth Overshoot Day 2014. Dit jaar al op 19 Augustus

In minder dan acht maanden hebben we als mensheid het hele natuurlijke jaarbudget opgebruikt. Dit jaar is dat op 19 augustus. Vanaf die datum komen we in de fase van overshoot, ofwel de ecologische overbelasting van de Aarde, volgens de gegevens van het Global Footprint Network, een internationaal duurzaamheidsnetwerk met kantoren in Noord Amerika, Europa en Azië.

Ecologische overbelasting

Het Global Footprint Network (GFN) maakt berekeningen van de menselijke invloed op onze planeet Aarde. Men vergelijkt de mondiale Ecologische Voetafdruk met de natuurlijke biocapaciteit, de productiecapaciteit van de Aarde en haar vermogen afval te absorberen, inclusief het broeikasgas CO2. Earth Overshoot Day markeert de datum waarop de menselijke Voetafdruk in een bepaald jaar het regeneratievermogen van de Aarde in dat jaar overschrijdt. Sinds 2000 is de ecologische overbelasting flink gegroeid, volgens de berekeningen van het GFN. Earth Overshoot Day verschoof van 1 oktober in 2000 naar 19 augustus dit jaar.

“Mondiale overshoot is een cruciale uitdaging geworden voor de 21ste eeuw. Het is zowel een ecologisch als een economisch probleem” zegt Mathis Wackernagel, president van het GFN en een van de ontwerpers van de Voetafdruk-methode. “Landen met tekorten aan hulpbronnen en een laag inkomen zijn extreem kwetsbaar. Zelfs landen met een hoog inkomen die het geld hebben om hun afhankelijkheid van hulpbronnen met importen te compenseren, zullen zich moeten realiseren dat ze iets aan die afhankelijkheid zullen moeten doen voordat het een economisch knelpunt wordt.”

Groeiende mondiale bevolking

In 1961 gebruikte de mondiale bevolking driekwart van de mondiale biocapaciteit om te voorzien in de behoefte aan voedsel, vezelstoffen, hout, vis, en om de overtollige broeikasgassen te absorberen. De meeste landen hadden toen een Voetafdruk die kleiner was dan hun beschikbare biocapaciteit . Begin jaren ‘70 groeiden de mondiale bevolking en de economie voorbij het regeneratievermogen van onze Aarde. Zo kwamen we in de situatie van ecologische overbelasting terecht.

Movement of Life

Movement of Life is een beweging die zich inzet op verschillende gebieden. Energie is er één van. Alternatieve energie is al voorhanden maar komt maar niet voldoende van de grond. Op onze website staan tal van initiatieven die genomen zijn door burgers. Heb jij ook een leuk alternatief (en eventueel ook op Video) meld je dan bij ons en helpen we jou mee jouw initiatief “wereldkundig” te maken. Van de grote ondernemingen en de politiek die voornamelijk economisch denken hoeven we het per slot van rekening niet te hebben!