Kernenergievrij ? Wat Japan kan, kunnen wij toch zeker ook ?

Japan heeft de twee nog actieve kernreactoren stil gelegd voor onderhoud. Het is de tweede keer, sinds de kernramp in Fukushima in 2011, dat het land volledig kernenergievrij is. Het verzet tegen heropstart van de Japanse kerncentrales is groot: een meerderheid van de bevolking wil dat het land overstapt op schone energie.

Meer mensen overleden aan de nasleep van de ramp in Fukushima dan aan de tsunami en aardbeving die de kernramp veroorzaakten. ‘Het is voor de bescherming van de bevolking van het grootste belang dat Japan overstapt op een schone en duurzame energievoorziening,’ zegt Junichi Sato van Greenpeace Japan. ‘De Japanse regering moet stoppen met het verspillen van tijd aan kernenergie.’          Bron: Greenpeace

Greenpeace, Fukushima

Tokio, juni 2013 – Greenpeace-actie bij Japans elektriciteitsbedrijf TEPCO. Met de spandoektekst “Nuclear Gamblers Must Pay”, maakt Greenpeace duidelijk dat energiebedrijven die kernenergie afnemen, ook moeten meebetalen in het geval van een ramp.

Japan is rijk aan hernieuwbare energiebronnen als zon en wind. De industrie laat zien dat een overstap naar schone alternatieven wel degelijk mogelijk is: sinds april 2012 is er ruim 3,5 gigawatt aan nieuwe schone energiebronnen geïnstalleerd (28 keer het Prinses Amalia Windpark).

Met 130 miljoen inwoners is Japan de derde grootste economie op deze aarde. De 48 kernreactoren die nu stilliggen produceren dus 0 elektriciteit. Heeft een industrie die al ongeveer 3,5 jaar stilligt nu wel een toekomst? Wij denken van niet. Het bewustzijn over energieverbruik bij de bevolking heeft al geleid tot een energiereductie van in totaal 13 kerncentrales. Daarnaast installeren duizenden gezinnen iedere maand zonnepanelen. Het is een weg die door de bevolking zelf is ingeslagen. Daarmee verzetten zij zich tegen de plannen van de regering om toch weer commerciële kernreactoren te openen.

Deel je projekten op Movement of Life

video opnamen

Wij zetten jouw video online op ons platform!

Movement of Life is op zoek naar mensen die zelf nieuwe schone vormen van energie ontdekken. Heb je een interessante video over dit onderwerp of ben je van plan een dergelijke video op te nemen? Neem contact met ons op en wij delen jouw video op ons online platform. Laat de wereld zien dat er alternatieven beschikbaar zijn!

 

‘Wereld vergaat voor 2100 bij ongewijzigd beleid’

Industrie, vervuiling, economie

Nieuw research toont aan dat onze beschaving deze eeuw ineen zal storten. Australisch onderzoek bevestigt dat een oud onderzoek (Grenzen aan de groei) uit 1972 wel heel erg accuraat is. Onze bevindingen zouden een alarmbel moeten laten afgaan. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het streven naar aanhoudende groei kan blijven duren zonder ernstige, negatieve effecten te hebben, en die effecten kunnen sneller voelbaar zijn dan we denken.” Aldus de Australische onderzoekers.

Politici en de gevestigde orde (de machtige multinationals) willen graag dat de huidige situatie gehandhaafd blijft. Zij zullen dus nooit het roer drastisch omgooien. Dus is het aan ons om na te denken over hoe we onszelf kunnen beschermen tegen deze onzekere toekomst.  Movement of Life is een platform dat alternatieven biedt die ons kan bevrijden van het juk van de multinationals.

Onstilbare honger naar welvaart

De grenzen aan de groei (“The Limits to growth: a global challenge”) is een rapport van de Club van Rome uit 1972 waarin de uitputtingsproblematiek centraal staat. Het rapport werd uitgewerkt door een team van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Het rapport heeft grote invloed gehad op het milieubewustzijn.

Op basis van reële gegevens tot 1970 maakten ze projecties tot 2100, afhankelijk van welke actie de mensheid ondernam op vlak van milieu- en grondstoffenbeheer. Als er geen actie werd ondernomen – het zogenoemde ‘business-as-usual’-scenario -, voorspelde het computermodel een ineenstorting van de wereldeconomie voor 2070.

geld, economie, duurzaam

Onzekere toekomst

Australisch onderzoek bevestigt dat de huidige situatie erg nauw aansluit bij het doemscenario van 1972. Dr. Turner van de universiteit van Melbourne vroeg data op bij de Verenigde Naties (o.a bij het departement economische en sociale zaken, Unesco en de voedsel- en landbouworganisatie), maar ook bij de Amerikaanse organisatie die zich bezighoudt met de oceanen en de atmosfeer. Die data werden naast de voorspellingen uit ‘Limits to Growth’ gelegd. Tot 2010 lopen de data opvallend gelijk met de voorspellingen uit 1972.

1417328_76169581

 Oproep voor actie

De eerste stadia van de neergang zijn mogelijk al begonnen, met de wereldwijde financiële en economische crisis van 2007-2008, de aanhoudende economische malaise en de eerste merkbare tekenen van de klimaatverandering. Gezien het feit dat de gevestigde orde geen actie zal ondernemen kunnen wij natuurlijk niet stil blijven zitten. Sluit je aan bij onze beweging: Movement of Life. En help mee om schone en natuurlijke alternatieven, die al voorhanden zijn te verspreiden!

MOL Free ENERGY for All

Earth Overshoot Day en de rol van Movement of Life

Earth Overshoot Day 2014

Earth Overshoot Day 2014. Dit jaar al op 19 Augustus

In minder dan acht maanden hebben we als mensheid het hele natuurlijke jaarbudget opgebruikt. Dit jaar is dat op 19 augustus. Vanaf die datum komen we in de fase van overshoot, ofwel de ecologische overbelasting van de Aarde, volgens de gegevens van het Global Footprint Network, een internationaal duurzaamheidsnetwerk met kantoren in Noord Amerika, Europa en Azië.

Ecologische overbelasting

Het Global Footprint Network (GFN) maakt berekeningen van de menselijke invloed op onze planeet Aarde. Men vergelijkt de mondiale Ecologische Voetafdruk met de natuurlijke biocapaciteit, de productiecapaciteit van de Aarde en haar vermogen afval te absorberen, inclusief het broeikasgas CO2. Earth Overshoot Day markeert de datum waarop de menselijke Voetafdruk in een bepaald jaar het regeneratievermogen van de Aarde in dat jaar overschrijdt. Sinds 2000 is de ecologische overbelasting flink gegroeid, volgens de berekeningen van het GFN. Earth Overshoot Day verschoof van 1 oktober in 2000 naar 19 augustus dit jaar.

“Mondiale overshoot is een cruciale uitdaging geworden voor de 21ste eeuw. Het is zowel een ecologisch als een economisch probleem” zegt Mathis Wackernagel, president van het GFN en een van de ontwerpers van de Voetafdruk-methode. “Landen met tekorten aan hulpbronnen en een laag inkomen zijn extreem kwetsbaar. Zelfs landen met een hoog inkomen die het geld hebben om hun afhankelijkheid van hulpbronnen met importen te compenseren, zullen zich moeten realiseren dat ze iets aan die afhankelijkheid zullen moeten doen voordat het een economisch knelpunt wordt.”

Groeiende mondiale bevolking

In 1961 gebruikte de mondiale bevolking driekwart van de mondiale biocapaciteit om te voorzien in de behoefte aan voedsel, vezelstoffen, hout, vis, en om de overtollige broeikasgassen te absorberen. De meeste landen hadden toen een Voetafdruk die kleiner was dan hun beschikbare biocapaciteit . Begin jaren ‘70 groeiden de mondiale bevolking en de economie voorbij het regeneratievermogen van onze Aarde. Zo kwamen we in de situatie van ecologische overbelasting terecht.

Movement of Life

Movement of Life is een beweging die zich inzet op verschillende gebieden. Energie is er één van. Alternatieve energie is al voorhanden maar komt maar niet voldoende van de grond. Op onze website staan tal van initiatieven die genomen zijn door burgers. Heb jij ook een leuk alternatief (en eventueel ook op Video) meld je dan bij ons en helpen we jou mee jouw initiatief “wereldkundig” te maken. Van de grote ondernemingen en de politiek die voornamelijk economisch denken hoeven we het per slot van rekening niet te hebben!