Boeken van Dr. Rath goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs in Cyprus

NL Boek Dr. Rath

Boeken van Dr. Rath en Dr. Niedzwiecki vertaald in Nederlands

Waarom dieren geen hartinfarct krijgen” en “Overwinning over kanker” zijn in Cyprus goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs. Deze boeken worden nu opgenomen in de officiële catalogus van voorgestelde boeken voor gebruik door bibliotheken, docenten en studenten. Een belangrijke stap voorwaarts voor onze “Health for All”-campagne van onze Movement of Life Cyprus collega’s!

Sofia Matsi

Sofia Matsi

Coördinator Sofia Matsi van Cyprus legt uit: “Wij vinden het belangrijk dat innovatieve en wetenschappelijke doorbraken meegenomen worden in het onderwijsstelsel. Vandaar dat wij het Ministerie van Onderwijs gecontacteerd hebben. Zij besloten uiteindelijk om de boeken op te nemen in hun officiële lijsten. De boeken zijn momenteel al te vinden in de University of Cyprus library en op 2 scholen: Pangyprion High School (open school) en de Olympion Middle-High School (privé school)”

University_of_Cyprus_in_Nicosia_capital_of_the_Republic_of_Cyprus_4

Universiteit van Cyprus, Nicosia (Foto: Wikimedia)

“Daarnaast zien we steeds meer scholen ons benaderen om lezingen en workshops te geven over cellulaire geneeskunde. Ondanks de economische crisis en de vele bezuinigingen in het onderwijs neemt het bewustzijn over gezondheid steeds meer toe.”

Movement of Life, Cyprus

Movement of Life streeft er voortdurend naar om kansen te creëren voor gratis onderwijs op het gebied van gezondheid, voedsel, water, energie, kennis en werk. Onze missie in Cyprus gaat de goede kant op nu we een positieve relatie hebben met formele onderwijsinstellingen. Op basis van onze ervaring hier in Cyprus, zouden we adviseren mensen in andere landen het publieke onderwijs systeem eens nader te gaan bekijken. Daarbij is persoonlijk contact met scholen heel belangrijk. Cellulaire geneeskunde (Natuurlijke gezondheid) is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en hoort thuis in het onderwijs.

Wil je je eigen ervaring met ons delen of ben je geinteresseerd om actief deel te nemen aan onze Movement of Life campagne? Stuur ons een email: info@movement-of-life.org.

Bron: Dr. Rath Health Foundation

mol_cyprus_team

Movement of Life Team Cyprus

‘Wereld vergaat voor 2100 bij ongewijzigd beleid’

Industrie, vervuiling, economie

Nieuw research toont aan dat onze beschaving deze eeuw ineen zal storten. Australisch onderzoek bevestigt dat een oud onderzoek (Grenzen aan de groei) uit 1972 wel heel erg accuraat is. Onze bevindingen zouden een alarmbel moeten laten afgaan. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het streven naar aanhoudende groei kan blijven duren zonder ernstige, negatieve effecten te hebben, en die effecten kunnen sneller voelbaar zijn dan we denken.” Aldus de Australische onderzoekers.

Politici en de gevestigde orde (de machtige multinationals) willen graag dat de huidige situatie gehandhaafd blijft. Zij zullen dus nooit het roer drastisch omgooien. Dus is het aan ons om na te denken over hoe we onszelf kunnen beschermen tegen deze onzekere toekomst.  Movement of Life is een platform dat alternatieven biedt die ons kan bevrijden van het juk van de multinationals.

Onstilbare honger naar welvaart

De grenzen aan de groei (“The Limits to growth: a global challenge”) is een rapport van de Club van Rome uit 1972 waarin de uitputtingsproblematiek centraal staat. Het rapport werd uitgewerkt door een team van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Het rapport heeft grote invloed gehad op het milieubewustzijn.

Op basis van reële gegevens tot 1970 maakten ze projecties tot 2100, afhankelijk van welke actie de mensheid ondernam op vlak van milieu- en grondstoffenbeheer. Als er geen actie werd ondernomen – het zogenoemde ‘business-as-usual’-scenario -, voorspelde het computermodel een ineenstorting van de wereldeconomie voor 2070.

geld, economie, duurzaam

Onzekere toekomst

Australisch onderzoek bevestigt dat de huidige situatie erg nauw aansluit bij het doemscenario van 1972. Dr. Turner van de universiteit van Melbourne vroeg data op bij de Verenigde Naties (o.a bij het departement economische en sociale zaken, Unesco en de voedsel- en landbouworganisatie), maar ook bij de Amerikaanse organisatie die zich bezighoudt met de oceanen en de atmosfeer. Die data werden naast de voorspellingen uit ‘Limits to Growth’ gelegd. Tot 2010 lopen de data opvallend gelijk met de voorspellingen uit 1972.

1417328_76169581

 Oproep voor actie

De eerste stadia van de neergang zijn mogelijk al begonnen, met de wereldwijde financiële en economische crisis van 2007-2008, de aanhoudende economische malaise en de eerste merkbare tekenen van de klimaatverandering. Gezien het feit dat de gevestigde orde geen actie zal ondernemen kunnen wij natuurlijk niet stil blijven zitten. Sluit je aan bij onze beweging: Movement of Life. En help mee om schone en natuurlijke alternatieven, die al voorhanden zijn te verspreiden!

MOL Free ENERGY for All