Google ziet in kanker een nieuwe inkomstenbron

Google werkt aan een geneesmiddel voor kanker.  In een patent ingediend bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) op 5 maart, wordt een aan de pols gedragen apparaat beschreven dat “automatisch kan wijzigen of vernietigen van doelen in het bloed die een nadelig effect hebben voor de gezondheid.” Het octrooi verwijst specifiek naar de mogelijkheid dat dergelijke doelen onder meer kanker cellen kunnen zijn.

Image from Google's patent application. Photo: WIPO

Image from Google’s patent application. Photo: WIPO

Google’s voorgestelde aanpak houdt in dat de patiënt een pil slikt met kleine deeltjes (nanodeeltjes) met markers die hechten aan kankercellen.  De deeltjes circuleren door het lichaam en nemen blijkbaar de kankercellen op sleeptouw. Deze worden aangetrokken door het aan de pols gedragen apparaat.  De kankercellen worden dan vermoedelijk gemodificeerd of vernietigd door het apparaat door middel van infrarood of ultrageluid-signalen, radio-frequenties, akoestische pulsen of magnetische velden.

google_signGoogle geeft eigenlijk daarmee aan het gebied van geneeskunde en de ontwikkeling van geneesmiddelen, als potentiële bron te zien van nieuwe (miljarden) inkomsten.  Het team achter Calico , een biotech bedrijf opgericht door Google en Arthur D. Levinson in 2013, hadden langdurige banden met de farmaceutische industrie.  Levinson zelf, was voorheen directeur van Roche en voorzitter en chief executive van Genentech.  Andere teamleden van Calico hebben eveneens gewerkt in hoge posities van deze industrie.

Het is dus geen verrassing dat er grote paralellen te zien zijn tussen Google’s nieuwe medische ventures en het farma-industrie business model.  Het patenteren van “uitvindingen” en medicijnen heeft bewezen dat dit een heel lucratief verdien model is. Daarmee uit het oog verliezend de primaire oorzaak van chronische ziekten aan te pakken.

Creatie van een EU-leger: democratie of dictatuur?

Onlangs riep de voorzitter van de EU-Commissie, Jean-Claude Juncker, op tot het creëren van een ​​eigen Europees leger. “Het buitenlands beleid van de EU in Brussel wordt niet serieus genomen. Een dergelijk leger zou helpen het imago op te krikken.” Aldus Juncker

Juncker

“EU-leger als oplossing”

Voor iedereen die de EU de afgelopen jaren nauwlettend volgt, zal deze aankondiging  van Juncker nauwelijks als een verrassing komen. Het Verdrag van Lissabon, dat in Europa in december 2009 wet werd, voorziet uitdrukkelijk in de oprichting van een Brussels EU-leger waarbij lidstaten civiele en militaire vermogens ter beschikking stellen aan deze constructie.

Het kan wederom leiden tot de invoering van de dienstplicht en bij Britse en Franse deelname beschikt het EU-leger ook directe toegang tot kernwapens. Angela Merkel heeft zich al positief uitgesproken over dit voorstel:

Angela Merkel
Angela Merkel

“Een gezamenlijk leger is een juist antwoord op het dreigende gevaar van Rusland”

Maar er steekt meer achter: Grote multinationale ondernemingen zaten achter de oprichting van de EU vlak na de Tweede Wereldoorlog. (Zie ook boek: De nazi roots van de EU) Zij zien het afbrokkelen van de Europese eensgezindheid als een gevaar.  Steeds meer Europeanen zien in de EU een gedrocht en de anti-EU partijen worden steeds groter. Tel daarbij de opkomst van de laatste verkiezingen (de laagste uit de historie) en het uiteenvallen van een groot Europa komt steeds dichterbij.

De oprichting van een EU leger zou onze democratische rechten moeten beschermen tegen de dreiging uit het Oosten en zelfs verbeteren. De redenatie van Brussel is daarmee erg doorzichtig: alle europese neuzen dienen in dezelfde richting te wijzen.

Feitelijk gebeurd nu het tegendeel. Het naoorlogse Europa was ontworpen door het IG Farben kartel. Rechtstreeks uit de nazi boekenkasten. De doelstellingen van de multinationale ondernemingen zijn uitsluitend de bescherming van hun politieke en economische invloed.

tank-europe

Militarisering van Europa is een levensgevaarlijke weg die we gaan bewandelen. En zal uiteindelijk leiden tot een (nucleaire) confrontatie. Het is een weg die ons wordt opgedrongen door ondernemingen met inzichten die passen bij een dictatuur en niet bij een democratie.

Paracetamol toch niet zo veilig als we dachten?

Steeds minder mensen geloven dat farmaceutische geneesmiddelen veilig zijn. Er gaat geen dag voorbij zonder nieuws dat een geneesmiddel één of andere onverwachte neveneffect veroorzaakt. Het is daarom niet verwonderlijk dat de belangstelling voor natuurlijke therapieën steeds meer toeneemt.

paracetamol

Paracetamol

In een ​​recent wetenschappelijk onderzoek is gekeken naar de risico’s van het nemen van paracetamol op de lange termijn. Zelfs clinici zeiden dat de gevaren worden onderschat. Onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk onderzochten in acht studies het verband tussen chronisch gebruik van de pijnstiller en belangrijke bijwerkingen. In tegenstelling tot de algemene indruk dat paracetamol een veilig “wondermiddel” is, ontdekten de onderzoekers dat langdurig gebruik het risico vergroot op hartaanvallen, beroertes, hoge bloeddruk en nierfalen. Aanbeveling is dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar de effectiviteit en verdraagbaarheid van het geneesmiddel.

In tegenstelling tot pijnstillers en andere farmaceutische middelen, die alleen gericht zijn op de behandeling van de symptomen van ziekten, Richt cellulaire geneeskunde zich op het corrigeren van de oorzaken. Nog steeds onbekend bij de meeste artsen is het chronisch tekort aan vitaminen, mineralen, aminozuren en andere micronutriënten dat de primaire oorzaak is van de meest voorkomende chronische ziekten, waaronder verschillende vormen van cardiovasculaire ziekten, osteoporose, diabetes en kanker. Een optimale dagelijkse inname van de juiste micronutriënten is het wetenschappelijke antwoord op het behoud van gezondheid en de effectieve en veilige bestrijding van ziekten.

De farmaceutische benadering van de geneeskunde is gevaarlijk. Natuurlijke preventieve gezondheidszorg is een mensenrecht en dient niet de kop te worden ingedrukt.

Bron: Annals of the Rheumatic Diseases

Multinationals domineren steeds meer onze voedselproduktie

Het aantal patenten op gewone groenten neemt toe. De 10 grootste groentezaadbedrijven ter wereld hebben 19 patenten op natuurlijke eigenschappen van groenten, blijkt uit onderzoek van ZEMBLA. Nog eens 132 patenten zijn momenteel in aanvraag bij het Europese Octrooibureau. Deze patenten zijn omstreden omdat multinationals hiermee een monopoliepositie kunnen krijgen en de vrije toegang tot biologisch materiaal kunnen blokkeren.

Toegang tot biologisch materiaal is cruciaal voor de voedselzekerheid.  Uit de cijfers blijkt dat de Amerikaanse multinational Monsanto 5 patenten op groenten heeft en nog eens 60 patenten in aanvraag heeft. Hiermee neemt de zaadgigant bijna de helft van alle patenten op zich.  Gevolgd door de Zwitserse concern Syngenta met 4 patenten en 26 aanvragen. Het grootste Nederlandse zaadbedrijf is RijkZwaan met 3 patenten en 25 aanvragen.

Bekijk hier de uitzending van woensdag 4 maart 2015: http://www.npo.nl/zembla/04-03-2015/VARA_101372907

patents

Negatieve gevolgen voedselzekerheid
Staatssecretaris van Economische Zaken, S. Dijksma, is verontrust over deze patenten. Ze laat aan ZEMBLA weten:  ‘Ik vind het zorgelijk dat de wereldvoedselvoorziening dreigt te worden geconcentreerd bij een paar multinationals. Ik vrees dat dit ten koste gaat van de keuzevrijheid van kwekers, telers en consumenten. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de voedselzekerheid.

Volgen prof. M. Haring, hoogleraar plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam, zijn dit “gevaarlijke patenten”. ‘Zo kun je stukje bij beetje landjepik doen (en het overnemen). Het is net als Risk, je neemt langzamerhand de planeet over.

Brocolli

Broccoli
Monsanto, marktleider in genetisch gemodificeerde gewassen en producent van bestrijdingsmiddelen, is één van de belangrijkste voorvechters van patenten op eigenschappen van groenten. Monsanto woordvoerder M. Buckingham zegt in ZEMBLA over het patent dat het bedrijf heeft op een broccoli met een extra lange steel: ‘We waren de eerste die het gelukt is om zo’n broccoli te ontwikkelen. Het is wettelijk toegestaan.

Aanpassen patentwetgeving
Ons kabinet wil dat de Europese patentwetgeving wordt aangepast. Staatssecretaris Dijksma kondigt in ZEMBLA aan: ‘Ik wil verdergaande wijzigingen doorvoeren ten gunste van kwekers, maar daarvoor is in ieder geval wijziging van de Europese regelgeving nodig. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie volgend jaar zal ik initiatieven nemen om dit te bespoedigen.

Volgens het Europees Octrooiverdrag zijn plantenrassen en biologische processen van octrooiering uitgesloten. Maar de eindproducten van deze processen mogen volgens de huidige regelgeving wél gepatenteerd worden. Op dit moment buigt het hoogste Europese orgaan op octrooigebied, de Grote Kamer van Beroep van het Europese Octrooibureau, zich over deze onduidelijkheid. De toekenning van de 132 nieuwe groentepatenten wordt aangehouden totdat de Grote Kamer van Beroep een beslissing heeft genomen. De uitspraak wordt dit voorjaar verwacht.

Gevaarlijke ontwikkeling

Deze ontwikkeling blijven wij op de voet volgen. Movement of Life is ons antwoord op deze gevaarlijke ontwikkeling. In onze Free Food section vind je videos die je laten zien hoe zelf voedsel te produceren.

Free Food

Free Food for all