Voedingssupplementen voor gevangenen moeten agressie beperken

Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat een proef starten, waarbij het gedetineerden in zeven gevangenissen voedingssupplementen gaat geven. Het doel is om het aantal geweldsincidenten terug te brengen.

Image: By Christopher [CC BY-SA 2.0], via flickr.com

Image: By Christopher [CC BY-SA 2.0], via flickr.com

Justitie overtuigd van het nut van gezonde voeding

Uit onderzoek is gebleken dat gedetineerden die extra vetzuren, vitamines en mineralen binnen krijgen, zich minder agressief gedragen. De proef is uniek, Nederland is het eerste land ter wereld dat gevangenen voedingssupplementen toedient met dit doel.

De supplementen kosten minder dan een euro per gevangene per dag. In navolging van de proef onderzoeken Leidse wetenschappers of langdurig opgenomen psychiatrische patiënten minder agressief gedrag laten zien als ze betere voedingsstoffen binnenkrijgen.

Gevangenen en psychiatrische patiënten eten relatief vaak ongezond, waardoor ze minder voedingsstoffen binnenkrijgen. Uit Brits onderzoek kwam al naar voren dat gevangenen die voedingssupplementen slikken, minder geweld plegen. Een Amerikaans onderzoek onder schoolkinderen leverde ook al positieve resultaten op.

Geweld van gedetineerden komt veel voor in gevangenissen. Een kwart van de medewerkers in penitentiaire inrichtingen heeft ermee te maken volgens wetenschappelijk onderzoek uit Leiden.

Bron: Trouw 5 September 2015

Multinationals domineren steeds meer onze voedselproduktie

Het aantal patenten op gewone groenten neemt toe. De 10 grootste groentezaadbedrijven ter wereld hebben 19 patenten op natuurlijke eigenschappen van groenten, blijkt uit onderzoek van ZEMBLA. Nog eens 132 patenten zijn momenteel in aanvraag bij het Europese Octrooibureau. Deze patenten zijn omstreden omdat multinationals hiermee een monopoliepositie kunnen krijgen en de vrije toegang tot biologisch materiaal kunnen blokkeren.

Toegang tot biologisch materiaal is cruciaal voor de voedselzekerheid.  Uit de cijfers blijkt dat de Amerikaanse multinational Monsanto 5 patenten op groenten heeft en nog eens 60 patenten in aanvraag heeft. Hiermee neemt de zaadgigant bijna de helft van alle patenten op zich.  Gevolgd door de Zwitserse concern Syngenta met 4 patenten en 26 aanvragen. Het grootste Nederlandse zaadbedrijf is RijkZwaan met 3 patenten en 25 aanvragen.

Bekijk hier de uitzending van woensdag 4 maart 2015: http://www.npo.nl/zembla/04-03-2015/VARA_101372907

patents

Negatieve gevolgen voedselzekerheid
Staatssecretaris van Economische Zaken, S. Dijksma, is verontrust over deze patenten. Ze laat aan ZEMBLA weten:  ‘Ik vind het zorgelijk dat de wereldvoedselvoorziening dreigt te worden geconcentreerd bij een paar multinationals. Ik vrees dat dit ten koste gaat van de keuzevrijheid van kwekers, telers en consumenten. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de voedselzekerheid.

Volgen prof. M. Haring, hoogleraar plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam, zijn dit “gevaarlijke patenten”. ‘Zo kun je stukje bij beetje landjepik doen (en het overnemen). Het is net als Risk, je neemt langzamerhand de planeet over.

Brocolli

Broccoli
Monsanto, marktleider in genetisch gemodificeerde gewassen en producent van bestrijdingsmiddelen, is één van de belangrijkste voorvechters van patenten op eigenschappen van groenten. Monsanto woordvoerder M. Buckingham zegt in ZEMBLA over het patent dat het bedrijf heeft op een broccoli met een extra lange steel: ‘We waren de eerste die het gelukt is om zo’n broccoli te ontwikkelen. Het is wettelijk toegestaan.

Aanpassen patentwetgeving
Ons kabinet wil dat de Europese patentwetgeving wordt aangepast. Staatssecretaris Dijksma kondigt in ZEMBLA aan: ‘Ik wil verdergaande wijzigingen doorvoeren ten gunste van kwekers, maar daarvoor is in ieder geval wijziging van de Europese regelgeving nodig. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie volgend jaar zal ik initiatieven nemen om dit te bespoedigen.

Volgens het Europees Octrooiverdrag zijn plantenrassen en biologische processen van octrooiering uitgesloten. Maar de eindproducten van deze processen mogen volgens de huidige regelgeving wél gepatenteerd worden. Op dit moment buigt het hoogste Europese orgaan op octrooigebied, de Grote Kamer van Beroep van het Europese Octrooibureau, zich over deze onduidelijkheid. De toekenning van de 132 nieuwe groentepatenten wordt aangehouden totdat de Grote Kamer van Beroep een beslissing heeft genomen. De uitspraak wordt dit voorjaar verwacht.

Gevaarlijke ontwikkeling

Deze ontwikkeling blijven wij op de voet volgen. Movement of Life is ons antwoord op deze gevaarlijke ontwikkeling. In onze Free Food section vind je videos die je laten zien hoe zelf voedsel te produceren.

Free Food

Free Food for all