Creatie van een EU-leger: democratie of dictatuur?

Onlangs riep de voorzitter van de EU-Commissie, Jean-Claude Juncker, op tot het creëren van een ​​eigen Europees leger. “Het buitenlands beleid van de EU in Brussel wordt niet serieus genomen. Een dergelijk leger zou helpen het imago op te krikken.” Aldus Juncker

Juncker

“EU-leger als oplossing”

Voor iedereen die de EU de afgelopen jaren nauwlettend volgt, zal deze aankondiging  van Juncker nauwelijks als een verrassing komen. Het Verdrag van Lissabon, dat in Europa in december 2009 wet werd, voorziet uitdrukkelijk in de oprichting van een Brussels EU-leger waarbij lidstaten civiele en militaire vermogens ter beschikking stellen aan deze constructie.

Het kan wederom leiden tot de invoering van de dienstplicht en bij Britse en Franse deelname beschikt het EU-leger ook directe toegang tot kernwapens. Angela Merkel heeft zich al positief uitgesproken over dit voorstel:

Angela Merkel
Angela Merkel

“Een gezamenlijk leger is een juist antwoord op het dreigende gevaar van Rusland”

Maar er steekt meer achter: Grote multinationale ondernemingen zaten achter de oprichting van de EU vlak na de Tweede Wereldoorlog. (Zie ook boek: De nazi roots van de EU) Zij zien het afbrokkelen van de Europese eensgezindheid als een gevaar.  Steeds meer Europeanen zien in de EU een gedrocht en de anti-EU partijen worden steeds groter. Tel daarbij de opkomst van de laatste verkiezingen (de laagste uit de historie) en het uiteenvallen van een groot Europa komt steeds dichterbij.

De oprichting van een EU leger zou onze democratische rechten moeten beschermen tegen de dreiging uit het Oosten en zelfs verbeteren. De redenatie van Brussel is daarmee erg doorzichtig: alle europese neuzen dienen in dezelfde richting te wijzen.

Feitelijk gebeurd nu het tegendeel. Het naoorlogse Europa was ontworpen door het IG Farben kartel. Rechtstreeks uit de nazi boekenkasten. De doelstellingen van de multinationale ondernemingen zijn uitsluitend de bescherming van hun politieke en economische invloed.

tank-europe

Militarisering van Europa is een levensgevaarlijke weg die we gaan bewandelen. En zal uiteindelijk leiden tot een (nucleaire) confrontatie. Het is een weg die ons wordt opgedrongen door ondernemingen met inzichten die passen bij een dictatuur en niet bij een democratie.

Aanslagen in Parijs spelen overheden in de kaart

De tragische gebeurtenissen in Parijs vorige week heeft veel stof doen opwaaien over ons recht op vrijheid van meningsuiting.

Op het gebied van informatieverstrekking over de relatie tussen gezondheid, ziekte en voeding, is de vrijheid van meningsuiting al jaren zeer beperkt. Het verstrekken van wetenschappelijke informatie over verschillende manieren van natuurlijke therapieën zijn onderworpen aan zeer strenge controles en overheidstoezicht op zowel nationaal als internationaal niveau. Over vrijheid van meningsuiting gesproken..

Vrijheid van meningsuiting

De vrijheid van meningsuiting op het gebied van gezondheid is al jaren zeer beperkt!

Een voorspelbare uitkomst van de gebeurtenissen in Parijs is dat overheden (opmerkelijk snel) toegenomen spionage bevoegdheden eisen over hun burgers. De aanslagen worden benut als een rechtvaardiging voor illegale spionage waar hun inlichtingendiensten bij betrokken zijn.

Zoals Dr. Rath al eerder aangaf in een speech vorig jaar, vertellen onze regeringen dat om ons te beschermen het noodzakelijk is om onze emails te lezen en onze telefoongesprekken af te luisteren. Uiteindelijk is de ware reden dat de regeringen controle proberen te krijgen over het gewone volk. Multinationale ondernemingen spelen hierin een dubieuze rol. Economische belangen (lees: chemicaliën, geneesmiddelen en andere koopwaar) van de VS, Verenigd Koninkrijk, Duitsland – en Frankrijk dienen natuurlijk beschermd te worden.

Vrijheid van meningsuiting

Mensen beschermen door hun vrijheid in te perken?

In dit licht gezien hopen wij op ontmaskering van de werkelijke bedoelingen van deze ondernemingen en dat het rookgordijn van misleiding wordt opgehelderd door een positieve boodschap: Movement of Life. Ons vernieuwde video-platform bevat de nieuwste alternatieve ontwikkelingen.

Tijd voor Juncker om af te treden

Eind oktober, enkele dagen voordat hij werd geïnstalleerd als de nieuwe president van de Brusselse EU-Commissie, werd Jean-Claude Juncker in een gênante u-bocht gedwongen. Zijn beschamend voorstel om de registratie en regulering van medicijnen en medische apparaten onder te brengen bij ondernemingen en industrie en dus bij de belangen van de farmaceutische industrie werd afgeschoten.

Nu lekken er documenten uit over geheime belasting afspraken voor multinationals in Luxemburg geïntroduceerd onder zijn ambtstermijn als premier daar. Zijn betrouwbaarheid krijgt daarmee wederom een flinke deuk.  Gezien het feit dat hij nu hoofd van het Europees uitvoerend orgaan is dat onderzoek doet naar geheime fiscale praktijken van multinationals.

The-EU-Junker-father

The EU-Father

De groeiende roep om Junckers ontslag  krijgt inmiddels al de nodige media-ondersteuning. “Jean-Claude Juncker moet gaan” En Juncker is de “meester van de leugen” zijn veel gelezen artikels.

Om zichzelf te verdedigen tegen de laatste beschuldigingen, beweert Juncker  “de democratische steun van de Europese burgers” te hebben. Dit is natuurlijk aantoonbaar absurd.

Ten eerste is hij niet rechtstreeks gekozen door de burgers van Europa. Hij is voorzitter van de Commissie geworden, na een ingewikkeld beslissing proces van het Europees Parlement en de zogenaamde Europese Raad.

Daarnaast hadden de verkiezingen in mei 2014 voor het Europees Parlement het record van de laagste opkomst (42 procent).  Voorafgaand aan deze verkiezingen werd er gezegd dat bij het kiezen van de kandidaten voor het Europees Parlement gelijktijdig de voorzitter van de Commissie zou worden geselecteerd. Polls tonen aan dat slechts 5 procent van de kiezer hiervan op de hoogte was.

Voor ons een signaal dat de volkeren van Europa duidelijk laten zien dat ze de ondemocratische machinaties van de Brusselse EU dictatuur afwijzen. Het is daarom tijd voor Juncker om af te treden en de creatie van een beter Europa te beginnen Precies het doel van Movement of Life. Help ons mee!

Bron:

International Consortium of Investigative Journalists

Bloomberg View

EU Observer

Euractiv.com

MOL Free HEALTH for All

Movement of Life

Overwinning op Big-Pharma! Kritiek dwingt EU tot beschamende ommekeer

Het is officieel bevestigd: De registratie en regulering van medicijnen en medische apparaten wordt NIET weggehaald bij het Directoraat-Generaal Gezondheid & Consumentenbescherming en ondergebracht bij Ondernemingen en Industrie.

Onder grote druk maakt Jean-Claude Juncker een beschamende ommekeer. Ook de Pharma-industrie wringt zich in allerlei bochten en ontkent dat zij op grote schaal hebben gelobbyd. Was het besluit definitief geweest dan waren de gevolgen niet te overzien. Het had de farmaceutische belangen recht in het hart geplaatst van de Europese gezondheidspolitiek.

JunckerPutsProfitOverHealthWij willen iedereen bedanken die druk op Juncker en de Europese Commissie heeft uitgevoerd. Het voorstel heeft nogmaals aangetoond dat de Commissie van Juncker een instrument is van corporate belangen.

Movement of Life heeft een heel andere visie op de toekomst van Europa in vergelijking met die van de EU. Woon je in Europa en deel jij ons ideaal dan nodigen wij jou uit om onze campagne te steunen. Een beter Europa en een betere wereld is mogelijk, maar alleen als we allemaal samen werken.

Sluit je aan bij Movement of Life !

Oproep voor een democratisch Europa

In deze voordracht van 13 maart 2012 in Berlijn roept Dr. Rath de mensen in Europa op, verantwoording te nemen. Het is een oproep, gemeenschappelijk een democratisch Europa voor mensen en door mensen op te bouwen. Nu twee en een half jaar later lijkt deze toespraak profetisch.

Het conflict in de Oekraïne legt steeds meer de belangen van de EU bloot. En dan voornamelijk de economische belangen van de grote kartels. Het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de Oekraïne staat op de tocht. De Europese Unie streeft naar een goede relatie met Oekraïne die verder moet gaan dan samenwerking. De prioriteit wordt gegeven aan economische integratie en een verdieping van de politieke samenwerking. Maar kijkend naar de EU. Is deze zelf wel democratisch? Of staan we alleen maar in dienst van chemie-farmaceutische- oliebedrijven en van de banken? En hoever zullen zij gaan om hun macht te behouden en verder uit te breiden? De geschiedenis heeft bewezen dat heerschappijvormen niet terug deinzen om hun privileges te behouden desnoods met wapengeweld.

Dit kunnen wij voorkomen. Movement of Life is een beweging die gericht is op de economische pijlers van deze grote industrieën. Wetenschappelijk bewezen alternatieven voor de huidige producten zijn al beschikbaar. Bijvoorbeeld, alternatieve energie vervangen de fossiele brandstoffen. Op het gebied van gezondheid, zijn natuurlijke stoffen zoals vitaminen en phytobiologicals veruit superieur aan synthetische farmaceutische medicijnen. Door samenwerking kunnen we enorme financiële middelen vrijmaken en deze te gebruiken voor een hele reeks van andere mondiale problemen. Een belangrijke transformatie op weg naar een betere wereld!

cropped-mol-free-health-for-all.jpg

info@movement-of-life.org

Zaterdag 11 Oktober: Internationale actie tegen TTIP

TTIP

TTIP Manifestatie 2014

Op zaterdag 11 oktober is er een eerste Europese actiedag, om te laten zien dat er in heel Europa groeiend verzet tegen het TTIP verdrag (en andere vergelijkbare onderhandelingen) is. Er zullen op die dag meer dan 100 acties zijn in meer dan 10 Europese landen. Meer dan 200 organisaties nemen aan de acties deel. In Nederland wordt een manifestatie georganiseerd op het Beursplein in Amsterdam, die om 13.00 uur begint. Daar zal informatie gegeven worden over de problemen die we kunnen verwachten met TTIP, en de oplossingen die er zijn.

Sinds de zomer van vorig jaar is de Europese Commissie bezig met de VS te onderhandelen over een vrijhandelsverdrag, dat TTIP genoemd wordt (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Het verdrag is vooral het gevolg van intensieve lobby door multinationals uit de EU en VS en het verzet ertegen vanuit de bevolking begint flink aan te zwellen.

Het verdrag dreigt allerhande voornamelijk negatieve consequenties te hebben voor de economie en de rechten van arbeiders, boeren, consumenten en het milieu. Dat is dan ook de reden dat de inhoud van de onderhandelingen volstrekt geheim is, zelfs voor parlementsleden die dit zouden moeten controleren.

Extra zorgwekkend is de vastberadenheid van beide kampen om ook een voorziening in het verdrag in te bouwen die het bedrijven mogelijk maakt om overheden aan te klagen voor een speciaal tribunaal (ISDS: Investor-State Dispute Settlement) dat buiten alle reguliere rechtssystemen Staat.

Klik hier voor het Facebookevent

Emissiehandelssysteem is een schijnbeweging van de EU

Windmolens op zee veroorzaken een maatschappelijke kostenpost van 5 miljard euro en dat kost een gemiddeld huishouden 120 euro per jaar, aldus het Centraal Planbureau in het NOS journaal. Windenergie lijkt daarmee een nationale pispaal te worden. Het probleem ligt echter ergens anders: het Europese emissiehandelssysteem.

Subsidies

windmill

Doel is toch klimaatverbetering?

Net zoals andere Europese lidstaten subsidieert Nederland de productie van duurzame energie. Windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa zijn nu nog duurder dan energie uit kolen en aardgas. Duurzame energie kan daarom nu nog niet concurreren met fossiele energie. Maar de huidige energiemarkt werkt niet helemaal eerlijk. Kolencentrales veroorzaken immers milieuschade. En deze schade, in de vorm van klimaatverandering en schade aan de volksgezondheid, wordt nog onvoldoende in de prijs van fossiele energie verwerkt. Daarom is het niet onredelijk om duurzame energie tijdelijk te subsidiëren, zodat door grootschalige toepassing de prijs daalt en duurzame energie concurrerend wordt.

Maar waarom belasten we vervuiling dan niet? De vervuiler betaalt! Als we kolen- en gascentrales laten betalen voor hun CO2-uitstoot, dan wordt de prijs van fossiele stroom duurder en dat is ook gunstig voor duurzame elektriciteit. Daar heeft de EU wat op bedacht: Het emissiehandelssysteem.

Het emissiehandelssysteem

In de EU is een emissiehandelssysteem opgetuigd. De bedrijven die daaronder vallen, moeten in bezit zijn van emissierechten om CO2 te mogen uitstoten. Het doel van het emissiehandelssysteem is simpel: een hoge CO2-prijs, die innovatie stimuleert. Maar helaas werkt dit systeem niet.

Vervuiling

Kolencentrales floreren als nooit tevoren

Door de subsidies voor energie-efficiency en duurzame energie kelderen de CO2-prijzen. De veel tevele emissierechten zijn nu voor een habbekrats te koop. Kolencentrales floreren daardoor als nooit tevoren. De meest vervuilende bedrijven hoeven nauwelijks maatregelen te nemen om uitstoot tegen te gaan en kunnen nu als het ware in hun luie stoel blijven zitten.

Brussel houdt echter vast aan dit systeem, het vlaggenschip van het Europese klimaatbeleid. Sterker nog de Europese Commissie wilt € 5 miljard (!) aan extra gratis emissierechten aan grote bedrijven geven. Een resolutie van Europarlementariër Bas Eickhout om dit tegen te houden, werd weggestemd.

Abrupt stoppen met alle Europese energiesubsidies is politiek onhaalbaar en bovendien niet eerlijk. Wanneer de prijs van vervuiling hoog genoeg is, is subsidie voor duurzame energie sowieso niet meer nodig. Daarom moeten we nu ophouden met het emissiehandelssysteem. Een veelgehoord alternatief is een CO2-belastingstelsel op Europese basis. Maar of Brussel die vooral de belangen van de grote ondernemingen lijkt te behartigen daar veel in ziet is maar de vraag.

Kijk op onze website van Movement of Life over de verschillende vormen van alternatieve energie.

Bron: NOS, Euractiv.com, Energiepodium.nl

MOL Free ENERGY for All