Mark Rutte “marjonet” van de tabaksindustrie volgens Stichting Rookpreventie Jeugd

De Nederlandse Staat is illegaal bezig want zij ontvangen tabakslobyisten. Ambtenaren van de ministeries van Financiën en Volksgezondheid nodigen regelmatig vertegenwoordigers van de tabaksindustrie uit om commentaar te geven op conceptbeleid, en ook over lopende beleidszaken wordt overlegd. Ook gaan ambtenaren in op uitnodigingen van de tabaksindustrie om op bezoek te komen. Nederland schendt daarmee een internationaal anti-rook verdrag. Stichting Rookpreventie Jeugd dagvaardt daarom de Nederlandse Staat. Bron:NPO

Sigaar

Nederland heeft, net als 179 andere landen, een anti-tabaksverdrag ondertekend dat is opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In dat verdrag staan allerlei regels die tabaksgebruik moeten ontmoedigen. Reclame voor tabak is verboden, minderjarigen mogen niet roken en de overheid mag zich niet laten beïnvloeden door de tabaksindustrie bij het opstellen en uitvoeren van beleid. Volgens de Stichting Rookpreventie Jeugd, opgericht door longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker, lapt de overheid die regels in het laatste geval aan zijn laars.

Bescherming tegen tabaksindustrie

In artikel 5.3 van het internationaal anti-rookverdrag staat dat overheden hun tabaksbeleid moeten beschermen tegen de belangen van de tabaksindustrie. In de bijbehorende richtlijnen en aanbevelingen staat dat er alleen contact mag zijn met de industrie als het informeren over beleid dat al is vastgesteld betreft. “Als het sigarettenpakje opeens drie keer zo duur wordt, moet de tabaksindustrie natuurlijk de prijs op het pakje aanpassen”, zegt longarts Pauline Dekker. “Dat moet doorgegeven worden, maar je nodigt niet de tabaksindustrie uit aan tafel om te onderhandelen over hoe zij het beste bestreden kan worden. Dat is de wereld op z’n kop.”

Contact verbreken

Stichting Rookpreventie Jeugd wil met de dagvaarding bereiken dat wordt vastgesteld dat de Nederlandse Staat onrechtmatig handelt door zich niet te houden aan het verdrag. De stichting eist verder dat de overheid onmiddellijk alle contacten met vertegenwoordigers van de tabaksindustrie verbreekt en alle overheidsinstellingen laat weten dat zij de tabaksindustrie buiten de deur moeten houden.

Movement of Life: tegen zakelijke belangen

Voor ons een bewijs dat de politiek en grote industrieën vaak de handen ineenslaan. Zakelijke belangen gaan dus voor menselijke belangen. In dit geval het thema: gezondheid. Onze beweging probeert daarom alternatieve wegen te bewandelen en te stimuleren. Op onze Website zijn tal van initiatieven te bekijken.

Tabaksindustrie

 

Advertenties

Ashya King: De strijd om van gezondheid een mensenrecht te maken is begonnen!

Vandaag zijn we wederom getuige van een geval dat ons gezond verstand op de proef stelt over ons recht op gezondheid, controle over je eigen lichaam en het recht om beslissingen te nemen over je eigen kinderen.

In Engeland waren de ouders van Ashya King, een vijf jaar oud kind, ontevreden over de conventionele behandeling van de hersentumor door middel van chemotherapie en bestraling. In hun wanhoop namen zij hun kind mee naar Spanje. Het ziekenhuis in Groot Brittanië meldde de onderbreking van de chemotherapiecyclus aan bij de politie. Die stelden een internationaal arrestatiebevel op.  De ouders werden beschuldigd van ontvoering en kindermishandeling. Het bevel leidde tot aanhouding en opsluiting in Spanje. Met de ouders in gevangenschap  werd het kind naar een ziekenhuis in Malaga gebracht in afwachting van voortzetting van de chemotherapie. Gelukkig volgens het laatste nieuws zijn de ouders nu vrijgelaten en mogen zij hun zoon bezoeken in het ziekenhuis. 

Dit alles vindt plaats aan het begin van de 21e eeuw, in een zogenaamde “beschaafde” wereld. Een soortgelijke tragedie vond tien jaar geleden plaats in Duitsland. Een negen jarige jongen, genaamd Dominik had als kind botkanker. In de overtuiging dat het zijn leven zou redden, hadden zijn ouders hun zoon naar een chemotherapie Center aan de Universiteit van Münster gebracht.

Na een paar maanden van chemotherapie woog Dominik nog slechts 40 kilogram en stond op het punt te overlijden. Zijn ouders namen hem mee naar huis en begonnen een regime van gezonde voeding en voedingssupplementen die specifiek zijn ontwikkeld om kankercellen te  blokkeren. De metastasen in Dominik’s longen verdwenen hetgeen werd bevestigd op röntgenfoto’s.

Dit verbazingwekkende resultaat bracht de medische school ertoe een rechtszaak tegen de ouders aan te spannen om de voogdij van hun kind in te trekken. En Dominik terug te brengen onder volledige controle van chemotherapie. Uiteindelijk hadden Dominik’s ouders de overhand, maar Dominik overleed alsnog als gevolg van de verschrikkelijke lijdensweg. Zijn volledige verhaal is online gedocumenteerd.

Tien jaar na de tragedie van Dominik blijft duidelijk dat de gevestigde orde probeert niemand uit de behandeling van kanker te laten ontsnappen aan zijn verschrikkelijke regime.

Gezinnen die durven te gaan voor onafhankelijke wegen waarvan veel kiezen voor natuurlijke op wetenschap gebaseerde geneeskunde  –  worden geïntimideerd of zelfs opgesloten.

De strijd om van gezondheid een mensenrecht te maken en het recht om miljoenen mensen te laten beslissen over hun eigen lichaam is begonnen!

Dr. Matthias Rath