‘Wereld vergaat voor 2100 bij ongewijzigd beleid’

Industrie, vervuiling, economie

Nieuw research toont aan dat onze beschaving deze eeuw ineen zal storten. Australisch onderzoek bevestigt dat een oud onderzoek (Grenzen aan de groei) uit 1972 wel heel erg accuraat is. Onze bevindingen zouden een alarmbel moeten laten afgaan. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het streven naar aanhoudende groei kan blijven duren zonder ernstige, negatieve effecten te hebben, en die effecten kunnen sneller voelbaar zijn dan we denken.” Aldus de Australische onderzoekers.

Politici en de gevestigde orde (de machtige multinationals) willen graag dat de huidige situatie gehandhaafd blijft. Zij zullen dus nooit het roer drastisch omgooien. Dus is het aan ons om na te denken over hoe we onszelf kunnen beschermen tegen deze onzekere toekomst.  Movement of Life is een platform dat alternatieven biedt die ons kan bevrijden van het juk van de multinationals.

Onstilbare honger naar welvaart

De grenzen aan de groei (“The Limits to growth: a global challenge”) is een rapport van de Club van Rome uit 1972 waarin de uitputtingsproblematiek centraal staat. Het rapport werd uitgewerkt door een team van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Het rapport heeft grote invloed gehad op het milieubewustzijn.

Op basis van reële gegevens tot 1970 maakten ze projecties tot 2100, afhankelijk van welke actie de mensheid ondernam op vlak van milieu- en grondstoffenbeheer. Als er geen actie werd ondernomen – het zogenoemde ‘business-as-usual’-scenario -, voorspelde het computermodel een ineenstorting van de wereldeconomie voor 2070.

geld, economie, duurzaam

Onzekere toekomst

Australisch onderzoek bevestigt dat de huidige situatie erg nauw aansluit bij het doemscenario van 1972. Dr. Turner van de universiteit van Melbourne vroeg data op bij de Verenigde Naties (o.a bij het departement economische en sociale zaken, Unesco en de voedsel- en landbouworganisatie), maar ook bij de Amerikaanse organisatie die zich bezighoudt met de oceanen en de atmosfeer. Die data werden naast de voorspellingen uit ‘Limits to Growth’ gelegd. Tot 2010 lopen de data opvallend gelijk met de voorspellingen uit 1972.

1417328_76169581

 Oproep voor actie

De eerste stadia van de neergang zijn mogelijk al begonnen, met de wereldwijde financiële en economische crisis van 2007-2008, de aanhoudende economische malaise en de eerste merkbare tekenen van de klimaatverandering. Gezien het feit dat de gevestigde orde geen actie zal ondernemen kunnen wij natuurlijk niet stil blijven zitten. Sluit je aan bij onze beweging: Movement of Life. En help mee om schone en natuurlijke alternatieven, die al voorhanden zijn te verspreiden!

MOL Free ENERGY for All