Opzienbarende nieuwe visie op hart- en vaatziekten

Slechts enkele maanden nadat de American Heart Association gestopt is te waarschuwen tegen het gebruik van cholesterolrijk voedsel, heeft het cholesterol-dogma bij cardiovasculaire aandoeningen nog een hardere slag gekregen.

Wetenschappers van het Dr. Rath Research Instituut in Californië hebben een baanbrekende studie gepubliceerd  in het American Journal of Cardiovascular Disease. In deze studie staan bewijzen dat hart- en vaatziekten een vroege vorm zijn van de ziekte scheurbuik. Voortbouwend op een ontdekking van Dr. Matthias Rath in de jaren 90, deelt deze publicatie een grote klap uit aan de cholesterol-theorie van hart- en vaatziekten waarmee de farmaceutische industrie een jaarlijkse miljarden omzet in gepatenteerde cholesterolverlagende medicijnen genereerd.

atherosclerosis is early form of scurvy

atherosclerosis is early form of scurvy

Uit zijn eerste studie bleek dat bij coronaire hartziekten exact hetzelfde gebeurt als bij een klinische (vroege) scheurbuik – namelijk een tekort aan vitamine C in de cellen waaruit de slagaderwand is samengesteld. Mensen,  in  tegenstelling tot dieren,  ontwikkelen hartziekten omdat hun lichaam zelf geen vitamine C kan produceren.  De huidige, gemiddelde  voeding levert voldoende vitamine C om scheurbuik te voorkomen, maar niet voldoende om een ​​stabiele vaatwand te waarborgen. Als gevolg daarvan ontstaan miljoenen kleine scheurtjes in de vaatwand. Vervolgens herstellen cholesterol, lipoproteïnen en andere bloed risicofactoren de beschadigde vaatwanden.

Van al deze risicofactoren is verreweg de belangrijkste een molecuul genaamd: lipoproteïne (a). Vooral bij de mens en sub-menselijke primaten werkt lipoproteïne (a) als een reparatie molecule ter compensatie van de structurele aantasting van de vaatwand. In het algemeen produceert het dierlijke lichaam namelijk wel vitamine C en geen lipoproteïne (a).

Bij de mens kan bij een chronisch gebrek aan vitamine C, een continu arterieel reparatieproces ontstaan.  In de loop van vele jaren ontwikkelen zich dan atherosclerotische afzettingen die  uiteindelijk kunnen leiden tot hartaanvallen en beroertes.

In het laatste onderzoek werden transgene muizen gebruikt die de menselijke stofwisseling nabootsten door middel van twee verschillende genetische elementen: een onvermogen om vitamine C te produceren, en het vermogen om lipoproteïne (a) te produceren. Bij toediening van een dieet met een onvoldoende hoeveelheid vitamine C, bleken de muizen Lipoproteïne (a)  te deponeren in de vaatwanden en daarmee ontwikkelden ze atherosclerose. De mate waarin zij hartziekten ontwikkelden bleek omgekeerd gerelateerd aan de inname van vitamine C. Muizen met de hoogste inname van vitamine C hadden de laagste afzetting van lipoproteïne (a) in de slagaders en de minste ontwikkeling van atherosclerose.

Een opzienbarende conclusie die wellicht het einde kan betekenen van de conventionele behandeling van hart- en vaatziekten.

Research Team Dr. Rath Institute

Research Team Dr. Rath Institute

Bron:

Online access: http://www.ajcd.us/files/ajcd0007056.pdf
Study Authors: John Cha, Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath
 
Advertenties

Symposium Maastricht 22 April 2015

Symposium Maastricht

Symposium Maastricht

Het aantal mensen met chronische aandoeningen neemt stelselmatig toe, ook in Nederland. Recente wetenschappelijke doorbraken binnen het Dr. Rath Research Institute tonen echter aan dat een goede voorziening van essentiële voedingsstoffen niet alleen cruciaal is om traditionele deficiëntieziekten en chronische aandoeningen te voorkomen maar ook kan resulteren in een (volledige) terugdraaiing van veelvoorkomende chronische gezondheidsklachten. Met deze baanbrekende nieuwe onderzoeksresultaten is er voor het eerst sluitend bewijs voorhanden inzake de preventieve en therapeutische waarde van micronutriënten-suppletie. Het onderstreept het belang van een herstructurering van het gezondheidssysteem met universele preventie als leidend principe.

Meld je aan via deze website: www.symposium-maastricht.nl of aan de balie van het MECC.

Vandaag van 18.00 uur tot 20.00 uur

Maak van natuurlijke preventieve gezondheid een mensenrecht

De “Barletta” verklaring

Op 19 oktober 2014, gaf Dr. Matthias Rath een gedenkwaardige toespraak in Zuid-Italië in het historische stadje BarlettaDr. Rath schetste hoe de toekomst eruit zou moeten komen te zien met een preventief gezondheidszorg systeem. En dat de machtige belangen van het bedrijfsleven en de “handel in ziekte” moeten worden gestopt. Hij beschreef unieke en indrukwekkende strategieën waarmee de mensheid zich kan bevrijden van het huidige dictatoriale systeem van de gezondheidszorg.

Barletta speech van Dr. Rath

De speech van Dr. Rath in het Italiaanse Barletta

Bekijk hier de toespraak:

Op het gebied van gezondheid is er de laatste honderd jaar enorme vooruitgang geboekt. Ondanks deze vooruitgang blijven hedendaagse ziektes zoals hart- en vaatziektes en kanker epidemische vormen aannemen. Gezondheid wordt gegijzeld door de farmaceutische investeringsindustrie. In de Barletta brochure zijn interessante feitjes en weetjes opgenomen over diverse organisaties die het zogenaamd goed voor hebben met onze gezondheid.

Barletta

Barletta

De Barletta brochure is hier te downloaden:

http://www4.dr-rath-foundation.org/pdf-files/Barletta_Declaration.pdf://

Mark Rutte “marjonet” van de tabaksindustrie volgens Stichting Rookpreventie Jeugd

De Nederlandse Staat is illegaal bezig want zij ontvangen tabakslobyisten. Ambtenaren van de ministeries van Financiën en Volksgezondheid nodigen regelmatig vertegenwoordigers van de tabaksindustrie uit om commentaar te geven op conceptbeleid, en ook over lopende beleidszaken wordt overlegd. Ook gaan ambtenaren in op uitnodigingen van de tabaksindustrie om op bezoek te komen. Nederland schendt daarmee een internationaal anti-rook verdrag. Stichting Rookpreventie Jeugd dagvaardt daarom de Nederlandse Staat. Bron:NPO

Sigaar

Nederland heeft, net als 179 andere landen, een anti-tabaksverdrag ondertekend dat is opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In dat verdrag staan allerlei regels die tabaksgebruik moeten ontmoedigen. Reclame voor tabak is verboden, minderjarigen mogen niet roken en de overheid mag zich niet laten beïnvloeden door de tabaksindustrie bij het opstellen en uitvoeren van beleid. Volgens de Stichting Rookpreventie Jeugd, opgericht door longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker, lapt de overheid die regels in het laatste geval aan zijn laars.

Bescherming tegen tabaksindustrie

In artikel 5.3 van het internationaal anti-rookverdrag staat dat overheden hun tabaksbeleid moeten beschermen tegen de belangen van de tabaksindustrie. In de bijbehorende richtlijnen en aanbevelingen staat dat er alleen contact mag zijn met de industrie als het informeren over beleid dat al is vastgesteld betreft. “Als het sigarettenpakje opeens drie keer zo duur wordt, moet de tabaksindustrie natuurlijk de prijs op het pakje aanpassen”, zegt longarts Pauline Dekker. “Dat moet doorgegeven worden, maar je nodigt niet de tabaksindustrie uit aan tafel om te onderhandelen over hoe zij het beste bestreden kan worden. Dat is de wereld op z’n kop.”

Contact verbreken

Stichting Rookpreventie Jeugd wil met de dagvaarding bereiken dat wordt vastgesteld dat de Nederlandse Staat onrechtmatig handelt door zich niet te houden aan het verdrag. De stichting eist verder dat de overheid onmiddellijk alle contacten met vertegenwoordigers van de tabaksindustrie verbreekt en alle overheidsinstellingen laat weten dat zij de tabaksindustrie buiten de deur moeten houden.

Movement of Life: tegen zakelijke belangen

Voor ons een bewijs dat de politiek en grote industrieën vaak de handen ineenslaan. Zakelijke belangen gaan dus voor menselijke belangen. In dit geval het thema: gezondheid. Onze beweging probeert daarom alternatieve wegen te bewandelen en te stimuleren. Op onze Website zijn tal van initiatieven te bekijken.

Tabaksindustrie