Kernenergievrij ? Wat Japan kan, kunnen wij toch zeker ook ?

Japan heeft de twee nog actieve kernreactoren stil gelegd voor onderhoud. Het is de tweede keer, sinds de kernramp in Fukushima in 2011, dat het land volledig kernenergievrij is. Het verzet tegen heropstart van de Japanse kerncentrales is groot: een meerderheid van de bevolking wil dat het land overstapt op schone energie.

Meer mensen overleden aan de nasleep van de ramp in Fukushima dan aan de tsunami en aardbeving die de kernramp veroorzaakten. ‘Het is voor de bescherming van de bevolking van het grootste belang dat Japan overstapt op een schone en duurzame energievoorziening,’ zegt Junichi Sato van Greenpeace Japan. ‘De Japanse regering moet stoppen met het verspillen van tijd aan kernenergie.’          Bron: Greenpeace

Greenpeace, Fukushima

Tokio, juni 2013 – Greenpeace-actie bij Japans elektriciteitsbedrijf TEPCO. Met de spandoektekst “Nuclear Gamblers Must Pay”, maakt Greenpeace duidelijk dat energiebedrijven die kernenergie afnemen, ook moeten meebetalen in het geval van een ramp.

Japan is rijk aan hernieuwbare energiebronnen als zon en wind. De industrie laat zien dat een overstap naar schone alternatieven wel degelijk mogelijk is: sinds april 2012 is er ruim 3,5 gigawatt aan nieuwe schone energiebronnen geïnstalleerd (28 keer het Prinses Amalia Windpark).

Met 130 miljoen inwoners is Japan de derde grootste economie op deze aarde. De 48 kernreactoren die nu stilliggen produceren dus 0 elektriciteit. Heeft een industrie die al ongeveer 3,5 jaar stilligt nu wel een toekomst? Wij denken van niet. Het bewustzijn over energieverbruik bij de bevolking heeft al geleid tot een energiereductie van in totaal 13 kerncentrales. Daarnaast installeren duizenden gezinnen iedere maand zonnepanelen. Het is een weg die door de bevolking zelf is ingeslagen. Daarmee verzetten zij zich tegen de plannen van de regering om toch weer commerciële kernreactoren te openen.

Deel je projekten op Movement of Life

video opnamen

Wij zetten jouw video online op ons platform!

Movement of Life is op zoek naar mensen die zelf nieuwe schone vormen van energie ontdekken. Heb je een interessante video over dit onderwerp of ben je van plan een dergelijke video op te nemen? Neem contact met ons op en wij delen jouw video op ons online platform. Laat de wereld zien dat er alternatieven beschikbaar zijn!