Europarlementariërs zeggen het zelf: “EU is geen democratie!”

Om onze boodschap nog meer kracht te geven hebben wij deze uitspraak van de Duitse euro-parlementariër Martin Schulz online gezet.

Voor degene die geen Facebook hebben:

“Zou de EU een staat zijn geweest die lid zou willen worden van de EU, dan zou de aanvraag worden afgewezen op grond van het ontbreken van een democratisch stelsel.”

Je kunt je hardop afvragen wat de EU eigenlijk is? Of beter nog: Welke belangen dient de Europese Unie? Onze? De EU is immers niet democratisch. Of toch de multinationale belangen?

Advertenties

Auschwitz-Birkenau opgericht door farmagigant IG Farben

Tijdens ons bezoek aan het kamp Auschwitz-Birkenau bevestigde onze gids dat economische motieven van IG Farben ten grondslag lagen aan het (tweede) concentratiekamp in Auschwitz.

IG Farben was destijds de verzamelnaam voor de farmaceutische industrie in Duitsland. Zij waren de architecten achter de concentratiekampen. Naast de vele moordpartijen zijn er ook gruwelijke experimenten uitgevoerd. Bijvoorbeeld de chemotherapie had hier zijn oorsprong.

Om meer te weten te komen over de rol van de farmaceutische industrie tijdens de Tweede Wereldoorlog raden wij aan deze lezing te bekijken:

Movement of Life is een beweging met als doel initiatieven te promoten via een videoplatform.

Schaamteloze “Tweet” van Duitse regeringswoordvoerder

Uitgerekend in de week na onze Auschwitz conferentie slingerde de Duitse regeringswoordvoerder Steffen Seibert deze Tweet de wereld in: “Wij moeten ons in Europa inzetten voor een sterke Farmaceutische Industrie”

"Wij moeten ons in Europa inzetten voor een sterke farmaceutische Industrie"

Kanselier #Merkel: “Wij moeten ons in Europa inzetten voor een sterke Farmaceutische Industrie”

Het is duidelijk dat deze regeringswoordvoerder terug de schoolbanken in moet voor een lesje geschiedenis. Aan de Duitse farmaceutische industrie kleeft bloed en niet zo’n beetje ook. De oprichters van het IG Farben Auschwitz kamp gebruikten destijds precies dezelfde taal en probeerden via het fascistische bewind van Hitler, Europa te veroveren.

Tegenwoordig probeert deze industrie haar wil door te duwen in de EU. Middels allerlei wetten worden natuurlijke therapieën aan banden gelegd. Samen met de voedselindustrie wordt er bepaald wat wij behoren te gaan eten. Blijkbaar met ondersteuning van, in dit geval, de Duitse regeringsleiders.

Auschwitz en de connectie met het heden

Afgelopen weekend organiseerde Movement of Life een conferentie in Auschwitz. Waarom Auschwitz? Het antwoord op deze vraag zal waarschijnlijk uw ogen openen en doen begrijpen waarvoor wij strijden.

Conferentie Auschwitz

Meer dan 300 belangstellenden waren aanwezig op de conferentie “Learning the Lessons of History”

 

De grote industrieën van Europa domineren ons dagelijks leven. Gepatenteerde producten, medicijnen, fossiele brandstoffen en genetisch gemanipuleerd voedsel, die veel omzet genereren, worden ons opgedrongen. Een ontwikkeling die in Europa wordt aangemoedigd door de EU.

Overlevende van Auschwitz

Overlevende van Auschwitz

Het concentratiekamp Auschwitz werd voor 100% gefinancierd door IG Farben. Een verzamelnaam van de grootste Duitse pharmaceutische en chemische bedrijven van die tijd. Volgens documenten van het Nurnberg tribunaal was deze industrie de drijvende kracht achter de Tweede Wereldoorlog. Echter na de oorlog werden de verantwoordelijke managers in ere hersteld en werden zij de grondleggers en oprichters van de huidige EU.

Op 13 November 2007 kwamen 30 overlevenden van Auschwitz bij elkaar om een statement te maken. In dit statement hadden zij voor ogen hoe de toekomst van Europa eruit zou moeten zien: Een Europa niet gedomineerd door economische belangen maar een Europa dat opkomt voor het leven en de gezondheid van de (europese) burger.

Auschwitz bestond uit 5 kampen. Waarvan het (het grootste) IG Farben werkkamp door de huidige industrie verzwegen wordt.

Auschwitz bestond uit diverse kampen. Waarvan het (het grootste) IG Farben werkkamp door de huidige industrie verzwegen wordt.

 

Een beweging was geboren: Movement of Life. Om het gevecht aan te kunnen gaan met de 3 dominerende sectoren (olie, pharma en chemiekartellen) stellen wij daar alternatieven tegenover. Op onze website: www.movement-of-life.org verzamelen wij video’s die laten zien dat wij niet alleen afhankelijk hoeven te zijn van deze multinationals.

Movement of Life bloemenkrans

Movement of Life bloemenkrans: We carry the remembrance of what happened in Auschwitz

Bron:

  • De Nazi-achtergronden van de EU (boek)
  • Profit over Life (Website)

 

 

 

Learning the Lessons of History

Aanstaande vrijdag zal er een Movement of Life conferentie gehouden worden in Auschwitz. Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de bevrijding van Auschwitz heeft het publiek vrije toegang tot deze conferentie.

De conferentie zal gaan over de architecten van Auschwitz (Pharma- en Chemie concern: IG Farben) en dat deze zelfde bedrijven de waarheid achter Auschwitz nog steeds verdoezelen.

De Europese Unie is na de Tweede Wereldoorlog rechtstreeks opgericht vanuit deze machtige concerns en diezelfde multinationals zullen er alles aan doen om hun macht niet uit handen te geven!

De conferentie is LIVE te volgen via ons internationaal Twitter kanaal.

22 mei Auschwitz

22 mei Auschwitz

Opzienbarende nieuwe visie op hart- en vaatziekten

Slechts enkele maanden nadat de American Heart Association gestopt is te waarschuwen tegen het gebruik van cholesterolrijk voedsel, heeft het cholesterol-dogma bij cardiovasculaire aandoeningen nog een hardere slag gekregen.

Wetenschappers van het Dr. Rath Research Instituut in Californië hebben een baanbrekende studie gepubliceerd  in het American Journal of Cardiovascular Disease. In deze studie staan bewijzen dat hart- en vaatziekten een vroege vorm zijn van de ziekte scheurbuik. Voortbouwend op een ontdekking van Dr. Matthias Rath in de jaren 90, deelt deze publicatie een grote klap uit aan de cholesterol-theorie van hart- en vaatziekten waarmee de farmaceutische industrie een jaarlijkse miljarden omzet in gepatenteerde cholesterolverlagende medicijnen genereerd.

atherosclerosis is early form of scurvy

atherosclerosis is early form of scurvy

Uit zijn eerste studie bleek dat bij coronaire hartziekten exact hetzelfde gebeurt als bij een klinische (vroege) scheurbuik – namelijk een tekort aan vitamine C in de cellen waaruit de slagaderwand is samengesteld. Mensen,  in  tegenstelling tot dieren,  ontwikkelen hartziekten omdat hun lichaam zelf geen vitamine C kan produceren.  De huidige, gemiddelde  voeding levert voldoende vitamine C om scheurbuik te voorkomen, maar niet voldoende om een ​​stabiele vaatwand te waarborgen. Als gevolg daarvan ontstaan miljoenen kleine scheurtjes in de vaatwand. Vervolgens herstellen cholesterol, lipoproteïnen en andere bloed risicofactoren de beschadigde vaatwanden.

Van al deze risicofactoren is verreweg de belangrijkste een molecuul genaamd: lipoproteïne (a). Vooral bij de mens en sub-menselijke primaten werkt lipoproteïne (a) als een reparatie molecule ter compensatie van de structurele aantasting van de vaatwand. In het algemeen produceert het dierlijke lichaam namelijk wel vitamine C en geen lipoproteïne (a).

Bij de mens kan bij een chronisch gebrek aan vitamine C, een continu arterieel reparatieproces ontstaan.  In de loop van vele jaren ontwikkelen zich dan atherosclerotische afzettingen die  uiteindelijk kunnen leiden tot hartaanvallen en beroertes.

In het laatste onderzoek werden transgene muizen gebruikt die de menselijke stofwisseling nabootsten door middel van twee verschillende genetische elementen: een onvermogen om vitamine C te produceren, en het vermogen om lipoproteïne (a) te produceren. Bij toediening van een dieet met een onvoldoende hoeveelheid vitamine C, bleken de muizen Lipoproteïne (a)  te deponeren in de vaatwanden en daarmee ontwikkelden ze atherosclerose. De mate waarin zij hartziekten ontwikkelden bleek omgekeerd gerelateerd aan de inname van vitamine C. Muizen met de hoogste inname van vitamine C hadden de laagste afzetting van lipoproteïne (a) in de slagaders en de minste ontwikkeling van atherosclerose.

Een opzienbarende conclusie die wellicht het einde kan betekenen van de conventionele behandeling van hart- en vaatziekten.

Research Team Dr. Rath Institute

Research Team Dr. Rath Institute

Bron:

Online access: http://www.ajcd.us/files/ajcd0007056.pdf
Study Authors: John Cha, Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath
 

Symposium Maastricht 22 April 2015

Symposium Maastricht

Symposium Maastricht

Het aantal mensen met chronische aandoeningen neemt stelselmatig toe, ook in Nederland. Recente wetenschappelijke doorbraken binnen het Dr. Rath Research Institute tonen echter aan dat een goede voorziening van essentiële voedingsstoffen niet alleen cruciaal is om traditionele deficiëntieziekten en chronische aandoeningen te voorkomen maar ook kan resulteren in een (volledige) terugdraaiing van veelvoorkomende chronische gezondheidsklachten. Met deze baanbrekende nieuwe onderzoeksresultaten is er voor het eerst sluitend bewijs voorhanden inzake de preventieve en therapeutische waarde van micronutriënten-suppletie. Het onderstreept het belang van een herstructurering van het gezondheidssysteem met universele preventie als leidend principe.

Meld je aan via deze website: www.symposium-maastricht.nl of aan de balie van het MECC.

Vandaag van 18.00 uur tot 20.00 uur